Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen, liefst op regelmatige basis, en levenslang. Omdat sportevenementen mensen aanzetten tot sporten geven wij je onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug bij de organisatie van je sportevenement.

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet je sportevenement één of meer van onderstaande doelstellingen behalen.

Ze verhogen de participatie van sporters

Door de organisatie van recreatieve en/of competitieve sportevenementen kunnen sporters toeleven naar een evenement, plezier beleven aan een groepsgebeuren, zich meten met andere sporters, enz…

Ze zetten niet-sporters aan tot sportparticipatie

Attractieve sportevenementen kunnen een sporttak in de kijker plaatsen en de interesse opwekken van niet-sporters. Zeer gerichte initiatieven die een actieve betrokkenheid stimuleren en aanzetten tot sportbeoefening voor, tijdens of na (top)sportevenementen zijn noodzakelijk om in dit opzet te slagen.

Ze dragen bij tot de branding van het Vlaamse sportbeleid

Door sportevenementen te ondersteunen, maken we het Vlaams sportbeleid zichtbaar. Door andere activiteiten/initiatieven van het sportbeleid en Sport Vlaanderen aan het sportevenement te koppelen brengen we die ook onder de aandacht. Zo willen we een echte sportmentaliteit creëren in Vlaanderen met als doel zoveel mogelijk mensen te bereiken, hen te overtuigen van het belang van sport en hen daartoe ook de nodige kansen te bieden.

Ze dragen bij tot de branding van Vlaanderen als (top)sportregio

Door sportevenementen in Vlaanderen te ondersteunen en mogelijk te maken, willen we duidelijk maken dat de sport(beoefening) in Vlaanderen een belangrijke plaats inneemt. Goed georganiseerde en aantrekkelijke sportevenementen kunnen bijdragen aan de uitstraling van Vlaanderen in binnen- en buitenland.

Ze verhogen de maatschappelijke relevantie van sport

Door evenementen te ondersteunen, verhogen we de maatschappelijke relevantie van sport.

  1. Door ervoor te zorgen dat je de verschillende kansengroepen bij het evenement betrekt, verhoog je de sportparticipatie van deze mensen. Met de overdracht van de taken van de provincies naar Sport Vlaanderen zullen we meer aandacht kunnen geven aan de G-sport en haar beter kunnen ondersteunen;
  2. We beklemtonen de economisch waarde van sport;
  3. We kunnen de ecologische verantwoordelijkheid van de sportsector aantonen.

Ze realiseren topsportdoelstellingen

Meer topsportevenementen in Vlaanderen betekent meer kansen voor onze Vlaamse topsporters om zich te ontwikkelen en betere resultaten te boeken.