Twee duo's geven stok door bij aflossing

Welke sportevenementen ondersteunen we

Wereld- en Europese kampioenschappen in Olympische en Paralympische disciplines

Je kan bij ons subsidies aanvragen voor internationale sportevenementen in Olympische en Paralympische disciplines (categorie A.1). Het gaat meer bepaald om: 

 • Wereldkampioenschappen.
 • Europees kampioenschappen.
 • Kwalificatietornooien van een wereldkampioenschap, Europees kampioenschap of deelname aan de Olympische Spelen(conform Topsportactieplan V – 2021-2024), telkens in één of meerdere Olympische disciplines.
 • Wereldkampioenschappen of Europees kampioenschappen in één of meerdere Paralympische disciplines.

Voorwaarden voor het aanvragen van een subsidie:

 • De topsportfederatie die in Vlaanderen de betrokken sportdiscipline aanbiedt is betrokken bij de organisatie van het evenement. Er bestaat minstens een overeenkomst met de betrokken sportfederatie waaruit blijkt dat a) eigen topsporters en/of topsporttalenten de mogelijkheid krijgen om deel te nemen, b) het evenement ingezet wordt ter promotie van de sporttak in kwestie en/of c) de sportfederatie het evenement als een meerwaarde beschouwt voor haar eigen beleid en werking.
 • De betrokken discipline is bij voorkeur opgenomen op de Vlaamse topsporttakkenlijst en/of op de lijst van prestatieprogramma’s voor de volgende Olympiade
 • De organisatie van het evenement wordt doorgaans via bidprocedure toegewezen door de internationale sportfederatie.
 • Het evenement is gericht op het verhogen van de kansen op resultaten en de ontwikkeling van Vlaamse elitesporters of beloftevolle jongeren.

Wereld- en Europese kampioenschappen in niet-olympische disciplines

Je kan bij ons subsidies aanvragen voor een wereld- of Europees kampioenschap in één of meerdere niet-Olympische disciplines

Je evenement voldoet aan volgende voorwaarden:

 • De topsportfederatie die in Vlaanderen de betrokken sportdiscipline aanbiedt is betrokken bij de organisatie van het evenement. Er bestaat minstens een overeenkomst met de betrokken sportfederatie waaruit blijkt dat a) eigen topsporters en/of topsporttalenten de mogelijkheid krijgen om deel te nemen, b) het evenement ingezet wordt ter promotie van de sporttak in kwestie en/of c) de sportfederatie het evenement als een meerwaarde beschouwt voor haar eigen beleid en werking.
 • De betrokken discipline is bij voorkeur opgenomen op de Vlaamse sporttakkenlijst.
 • De organisatie van het evenement wordt doorgaans via bidprocedure toegewezen door de internationale sportfederatie.
 • Het evenement is gericht op het verhogen van de kansen op resultaten en de ontwikkeling van Vlaamse topsporters en/of topsporttalenten.

Internationale topsportevenementen

Je kan bij ons subsidies aanvragen voor internationale topsportevenementen op voorwaarde dat:

 • het evenement voorkomt op de kalender van de internationale federatie. Heeft de internationale federatie geen kalender? Dan volstaat het dat er aan het evenement minstens 4 landen deelnemen.
 • de sportfederatie die in Vlaanderen de betrokken sportdiscipline aanbiedt, betrokken is bij de organisatie van het evenement. Er bestaat minstens een overeenkomst met de betrokken sportfederatie waaruit blijkt dat:
  1. eigen talenten de mogelijkheid krijgen om deel te nemen,
  2. het evenement ingezet wordt ter promotie van de sporttak in kwestie en/of
  3. de sportfederatie het evenement als een meerwaarde beschouwt voor haar eigen beleid en werking.
 • de sporttak bij voorkeur op de sporttakkenlijst staat.
 • het subsidiebedrag dat wordt toegekend kan niet hoger liggen dan 20% van de geraamde uitgaven in het aanvraagdossier.

Jaarlijks terugkerende evenementen komen ook in aanmerking voor deze subsidies.

Sinds 2022 wil de minister van sport de sportparticipatie van vrouwen en meisjes extra bevorderen en aanmoedigen. Daarom willen we evenementorganisatoren ondersteunen voor het nemen van nieuwe initiatieven of voor het opwaarderen van bestaande initiatieven gericht op vrouwen/meisjes. Dit kan zich vertalen in een financiële bonus voor internationale topsportevenementen.

Internationale sportevenementen

Organiseer je een competitief, internationaal en meerdaags sportevenement voor een vooraf bepaalde doelgroep (bedrijven, holebi’s, senioren, studenten…), dan kan je bij ons subsidies aanvragen.

Voorwaarde is dat het om competities voor volwassenen gaat. Enkel voor internationale jeugdsportevenementen die uitgaan van internationale koepelorganisaties maken we een uitzondering. Ook jaarlijks terugkerende sportevenementen komen in aanmerking.

Sportevenementen met een bovenlokale uitstraling

Onder deze categorie vallen eendaagse of meerdaagse competitieve of recreatieve sportevenementen, met actieve sportdeelname, gericht op brede participatie en met een duidelijk bovenlokale uitstraling.

De sporttak hoeft niet noodzakelijk opgenomen te zijn op de sporttakkenlijst.

Het sportevenement staat bij voorkeur op de nationale of internationale kalender. Komt je evenement niet op een nationale kalender voor, moet je het bovenlokale karakter van het evenement duidelijk kunnen aantonen.

Het sportevenement kan meerdere sportdisciplines omvatten.

Het sportevenement bevordert de sportparticipatie van vrouwen en meisjes.

Sinds 2022 wil de minister van sport de sportparticipatie van vrouwen en meisjes extra bevorderen en aanmoedigen. Daarom willen we evenementorganisatoren ondersteunen voor het nemen van nieuwe initiatieven of voor het opwaarderen van bestaande initiatieven gericht op vrouwen/meisjes. Dat betekent geenszins dat evenementen uitsluitend gericht op heren/jongens niet langer in aanmerking komen voor subsidies. Maar 4 van de 20 te behalen punten gaan specifiek naar evenementen gericht op vrouwen/meisjes. Enerzijds om de participatie van meisjes en vrouwen te bevorderen, anderzijds om de communicatie rond vrouwenevents aan te moedigen. Een hogere score kan resulteren in een hoger subsidiebedrag.

Wie de vereiste score van 12 op 20 wil behalen om in aanmerking te komen voor subsidiëring, zal werk moeten maken van een goed ingevuld dossier, met een duidelijke omschrijving van het evenement en een gemotiveerde toelichting bij de geplande initiatieven rond communicatie, samenwerking met andere actoren, ecologie,….

Wie de aanvragen beoordeelt, zal op basis van het dossier overtuigd moeten worden van de waarde van het geplande evenement. Hierbij gaat het niet alleen om de sportieve waarde, maar ook om het aanzetten tot sportbeoefening en de economische en maatschappelijke waarde.

Beperk je je tot minimale informatie, val je mogelijks uit de boot omdat je de vereiste score van 60% niet haalt.

Het subsidiebedrag dat wordt toegekend kan niet hoger liggen dan 20% van de geraamde uitgaven in het aanvraagdossier.

Per sportevenement kan maximaal €10.000 worden toegekend en minimaal €2.000.

Bij bovenlokale evenementen wordt het maximale subsidiebedrag verminderd met een bepaald percentage, afhankelijk van de behaalde score.

Komt je aanvraag na beoordeling en toepassing van de scores uit op een berekend subsidiebedrag van minder dan €2.000, dan verlenen we je geen subsidie. Voor evenementen van deze grootorde klop je voor subsidies beter aan bij lokale besturen en/of lokale sponsors.

G-sportevenementen

Organiseer je een laagdrempelig of internationaal G-sportevenement? Ook daarvoor kan je bij ons subsidies aanvragen