Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen en kwalificatietornooien voor EK’s, WK’s en Olympische Spelen

Onder deze categorie evenementen onderscheiden we 2 subcategorieën  :

Categorie A.1 :- OLYMPISCHE DISCIPLINES/PARALYMPISCHE DISCIPLINES

 • Wereldkampioenschap
 • Europees kampioenschap
 • Kwalificatietornooi voor een eindronde van een wereldkampioenschap, Europees kampioenschap of deelname aan de Olympische Spelen(conform Topsportactieplan V – 2021-2024), telkens in één of meerdere Olympische disciplines.
 • Wereldkampioenschap of Europees kampioenschap in één of meerdere Paralympische disciplines.
 • De topsportfederatie die in Vlaanderen de betrokken sportdiscipline aanbiedt is betrokken bij de organisatie van het evenement. Er bestaat minstens een overeenkomst met de betrokken sportfederatie waaruit blijkt dat a) eigen topsporters en/of topsporttalenten de mogelijkheid krijgen om deel te nemen, b) het evenement ingezet wordt ter promotie van de sporttak in kwestie en/of c) de sportfederatie het evenement als een meerwaarde beschouwt voor haar eigen beleid en werking.
 • De betrokken discipline is bij voorkeur opgenomen op de Vlaamse topsporttakkenlijst en/of op de lijst van prestatieprogramma’s voor de volgende Olympiade
 • Competitie in de categorie senioren of de oudste jeugdcategorie. Voor deze laatste komen enkel WK's/EK's in aanmerking.
 • Wordt doorgaans via bidprocedure toegewezen door de internationale sportfederatie.
 • Is gericht op het verhogen van de kansen op resultaten en de ontwikkeling van Vlaamse elitesporters of beloftevolle jongeren.

 Categorie A.2 :  NIET-OLYMPISCHE DISCIPLINES

 Wereldkampioenschap of Europees kampioenschap in één of meerdere niet-Olympische disciplines

 • De topsportfederatie die in Vlaanderen de betrokken sportdiscipline aanbiedt is betrokken bij de organisatie van het evenement. Er bestaat minstens een overeenkomst met de betrokken sportfederatie waaruit blijkt dat a) eigen topsporters en/of topsporttalenten de mogelijkheid krijgen om deel te nemen, b) het evenement ingezet wordt ter promotie van de sporttak in kwestie en/of c) de sportfederatie het evenement als een meerwaarde beschouwt voor haar eigen beleid en werking.
 • De betrokken discipline is bij voorkeur opgenomen op de Vlaamse sporttakkenlijst
 • Competitie in de categorie senioren.
 • Wordt doorgaans via bidprocedure toegewezen door de internationale sportfederatie.
 • Is gericht op het verhogen van de kansen op resultaten en de ontwikkeling van Vlaamse topsporters en/of topsporttalenten.

Wie in deze categorie een aanvraag wil indienen, stuurt eerst een mail via evenementen@sport.vlaanderen waarna een aanvraagformulier ter beschikking wordt gesteld.

Internationale topsportevenementen

Het evenement komt voor op de kalender van de internationale federatie (zie de tabel met drempelniveaus die wordt gehanteerd om het sportief niveau te bepalen). Indien de internationale federatie geen kalender heeft, moeten er aan het evenement minstens 4 landen deelnemen.

De sportfederatie die in Vlaanderen de betrokken sportdiscipline aanbiedt, is betrokken bij de organisatie van het evenement. Er bestaat minstens een overeenkomst met de betrokken sportfederatie waaruit blijkt dat

 1. eigen talenten de mogelijkheid krijgen om deel te nemen,
 2. het evenement ingezet wordt ter promotie van de sporttak in kwestie en/of
 3. de sportfederatie het evenement als een meerwaarde beschouwt voor haar eigen beleid en werking.

 De sporttak staat bij voorkeur op de sporttakkenlijst.

 Het evenement biedt competitie in de categorie senioren (niet de hoogste jeugdcategorie / beloften / jongeren / jeugd).

 Het kan een jaarlijks terugkerend evenement zijn.

 

 NIEUW : in 2022 wil de minister van sport de sportparticipatie van vrouwen en meisjes extra bevorderen en aanmoedigen. Daarom willen we evenementorganisatoren ondersteunen voor het nemen van nieuwe initiatieven of voor het

opwaarderen van bestaande initiatieven gericht op vrouwen/meisjes. Dit kan zich vertalen in een financiële bonus voor internationale topsportevenementen.

Internationale sportevenementen

Onder deze categorie vallen competitieve, internationale en meerdaagse sportevenementen voor vooraf bepaalde doelgroepen (bedrijven, holebi’s, senioren, studenten…).

 

Competitie voor volwassenen (niet jeugd), met uitzondering van internationale jeugdsportevenementen die uitgaan van internationale koepelorganisaties

 

Het kan een jaarlijks terugkerend sportevenement zijn.

Wie in deze categorie een aanvraag wil indienen, stuurt eerst een mail via evenementen@sport.vlaanderen waarna een aanvraagformulier ter beschikking wordt gesteld.

Sportevenementen met een bovenlokale uitstraling en een competitief karakter

Onder deze categorie vallen eendaagse of meerdaagse competitieve sportevenementen, met actieve sportdeelname en met een duidelijk bovenlokale uitstraling.

 

De sporttak hoeft niet noodzakelijk opgenomen te zijn op de sporttakkenlijst.

 

Het sportevenement staat bij voorkeur op de nationale of internationale kalender. Wanneer een evenement niet op een nationale kalender voorkomt, dient de organisator het bovenlokale karakter van het evenement duidelijk aan te tonen.

 

Het sportevenement kan meerdere sportdisciplines omvatten.

Het sportevenement bevordert de sportparticipatie van vrouwen en meisjes

 

NIEUW : in 2022 wil de minister van sport de sportparticipatie van vrouwen en meisjes extra bevorderen en aanmoedigen. Daarom willen we evenementorganisatoren ondersteunen voor het nemen van nieuwe initiatieven of voor het

opwaarderen van bestaande initiatieven gericht op vrouwen/meisjes.           

 

Dit betekent niet dat evenementen uitsluitend gericht op heren/jongens niet langer in aanmerking komen voor subsidiëring. Absoluut niet. Maar 4 van de 20 te behalen punten gaan specifiek naar evenementen gericht op vrouwen/meisjes, enerzijds om de participatie te bevorderen, anderzijds om de communicatie rond vrouwenevents aan te moedigen. Een hogere score kan resulteren in een hoger subsidiebedrag.

  

BELANGRIJK : wie de vereiste score van 12 op 20 wil behalen om in aanmerking te komen voor subsidiëring, zal werk moeten maken van een goed ingevuld dossier, met een duidelijke omschrijving van het evenement en een gemotiveerde toelichting bij de geplande initiatieven rond communicatie, samenwerking met andere actoren, ecologie,….

 

Wie de aanvragen beoordeelt, zal op basis van het dossier overtuigd moeten worden van de waarde van het geplande evenement. Hierbij gaat het niet alleen om de sportieve waarde, maar ook om het aanzetten tot sportbeoefening en de economische en maatschappelijke waarde.

 

Wie zich beperkt tot minimale informatie, kan mogelijk uit de boot vallen door het niet halen van de vereiste score van 60 %.

Sportevenementen met een bovenlokale uitstraling en een recreatief karakter

Onder deze categorie kan je ondersteuning aanvragen voor een eendaags of meerdaags recreatief sportevenement, met een regionale/bovenlokale uitstraling, en gericht op brede participatie.

 

De sporttak hoeft niet noodzakelijk opgenomen te zijn op de sporttakkenlijst.

 

Het sportevenement kan meerdere sportdisciplines omvatten.

Het sportevenement bevordert de sportparticipatie van vrouwen en meisjes

 

NIEUW : in 2022 wil de minister van sport de sportparticipatie van vrouwen en meisjes extra bevorderen en aanmoedigen. Daarom willen we evenementorganisatoren ondersteunen voor het nemen van nieuwe initiatieven of voor het opwaarderen van bestaande initiatieven gericht op vrouwen/meisjes.           

 

Dit betekent niet dat evenementen uitsluitend gericht op heren/jongens niet langer in aanmerking komen voor subsidiëring. Absoluut niet. Maar 4 van de 20 te behalen punten gaan specifiek naar evenementen gericht op vrouwen/meisjes, enerzijds om de participatie te bevorderen, anderzijds om de communicatie rond vrouwenevents aan te moedigen. Een hogere score kan resulteren in een hoger subsidiebedrag.

  

BELANGRIJK : wie de vereiste score van 12 op 20 wil behalen om in aanmerking te komen voor subsidiëring, zal werk moeten maken van een goed ingevuld dossier, met een duidelijke omschrijving van het evenement en een gemotiveerde toelichting bij de geplande initiatieven rond communicatie, samenwerking met andere actoren, ecologie,….

 

Wie de aanvragen beoordeelt, zal op basis van het dossier overtuigd moeten worden van de waarde van het geplande evenement. Hierbij gaat het niet alleen om de sportieve waarde, maar ook om het aanzetten tot sportbeoefening en de economische en maatschappelijke waarde.

 

Wie zich beperkt tot minimale informatie, kan mogelijk uit de boot vallen door het niet halen van de vereiste score van 60 %.

G-sportevenementen

Sport Vlaanderen ondersteunt je bij de organisatie van G-sportevenementen met bovenlokale uitstraling en een internationaal of laagdrempelig/promotioneel karakter.

 • Ben je een sportclub of een sportfederatie? Organiseer je een G-sportevenement met minstens drie nationaliteiten en een deelnemersveld dat uit minstens 20% buitenlandse G-sporters bestaat? Dan kan je een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning als internationaal G-sportevenement.
 • Organiseer je een competitief of een recreatief G-sportevenement waarbij zowel G-sporters als nog niet-sportende personen met een handicap kunnen deelnemen? Dan kan je een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning als laagdrempelig G-sportevenement.