Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen en kwalificatietornooien voor EK’s, WK’s en Olympische Spelen

Onder deze categorie vallen de volgende sportevenementen:

 • een Wereldkampioenschap;
 • een Europees kampioenschap;
 • een kwalificatietornooi in één of meerdere Olympische disciplines waar een rechtstreekse deelname aan een eindronde van een wereldkampioenschap of Europees kampioenschap of deelname aan de Olympische Spelen kan worden behaald (conform Topsportactieplan IV);
 • een Wereldkampioenschap of Europees kampioenschap in één of meer Paralympische disciplines.

 

De topsportfederatie die in Vlaanderen de betrokken sportdiscipline aanbiedt, is betrokken bij de organisatie van het evenement. Er bestaat minstens een overeenkomst met de betrokken sportfederatie waaruit blijkt dat:

 1. eigen talenten de mogelijkheid krijgen om deel te nemen,
 2. het evenement ingezet wordt ter promotie van de sporttak in kwestie en/of
 3. de sportfederatie het evenement als een meerwaarde beschouwt voor haar eigen beleid en werking.

 

De betrokken discipline is opgenomen op de Vlaamse topsporttakkenlijst 2017-2020 (ontwikkelingsprogramma’s) en/of op de lijst van prestatieprogramma’s in de Olympiade Tokio (2017-2020).

 

Het gaat om competitie in de categorie senioren. Voor de hoogst relevante jeugdcategorie (beloften), komen enkel WK's of EK's in aanmerking.

 

Het evenement wordt niet jaarlijks georganiseerd in hetzelfde land en wordt doorgaans via bidprocedure toegewezen door de internationale sportfederatie. Het evenement is gericht op het verhogen van de kansen op resultaten en de ontwikkeling van Vlaamse elitesporters of beloftevolle jongeren.

 

Internationale topsportevenementen

Het evenement komt voor op de kalender van de internationale federatie (zie de tabel met drempelniveaus die wordt gehanteerd om het sportief niveau te bepalen). Indien de internationale federatie geen kalender heeft, moeten er aan het evenement minstens 4 landen deelnemen.

 

De sportfederatie die in Vlaanderen de betrokken sportdiscipline aanbiedt, is betrokken bij de organisatie van het evenement. Er bestaat minstens een overeenkomst met de betrokken sportfederatie waaruit blijkt dat

 1. eigen talenten de mogelijkheid krijgen om deel te nemen,
 2. het evenement ingezet wordt ter promotie van de sporttak in kwestie en/of
 3. de sportfederatie het evenement als een meerwaarde beschouwt voor haar eigen beleid en werking.

 

De sporttak staat op de sporttakkenlijst.

 

Het evenement biedt competitie in de categorie senioren (niet de hoogste jeugdcategorie / beloften / jongeren / jeugd).

 

Het kan een jaarlijks terugkerend evenement zijn.

 

Internationale sportevenementen

Onder deze categorie vallen competitieve, internationale en meerdaagse sportevenementen voor vooraf bepaalde doelgroepen (bedrijven, holebi’s, senioren, studenten…).

 

Het evenement biedt competitie voor volwassenen (niet jeugd), en de competitie omvat meerdere sportdisciplines.

 

Het kan een jaarlijks terugkerend sportevenement zijn.

 

Sportevenementen met een bovenlokale uitstraling en een competitief karakter

Onder deze categorie vallen eendaagse of meerdaagse competitieve sportevenementen, met een regionale/bovenlokale uitstraling.

 

De sporttak hoeft niet noodzakelijk opgenomen te zijn op de sporttakkenlijst.

 

Het sportevenement is gericht op volwassenen - geoefende sporters. Indien het evenement gericht is op jeugd, is deelname van buitenlandse sporters van minstens 4 andere landen vereist.

 

Het sportevenement kan meerdere sportdisciplines omvatten.

 

Sportevenementen met een bovenlokale uitstraling en een recreatief karakter

Onder deze categorie kan je ondersteuning aanvragen voor een eendaags of meerdaags recreatief sportevenement, met een regionale/bovenlokale uitstraling, en gericht op brede participatie.

 

De sporttak is niet noodzakelijk opgenomen op de sporttakkenlijst.

 

Het sportevenement is gericht op volwassenen en/of jongeren, en kan ook meerdere sporttakken omvatten.

G-sportevenementen

Sport Vlaanderen ondersteunt je bij de organisatie van G-sportevenementen met bovenlokale uitstraling en een internationaal of laagdrempelig/promotioneel karakter.

 • Ben je en sportclub of een sportfederatie? Organiseer je een G-sportevenement met minstens drie nationaliteiten en een deelnemersveld dat uit minstens 20% buitenlandse G-sporters bestaat? Dan kan je een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning als internationaal G-sportevenement.
 • Organiseer je een competitief of een recreatief G-sportevenement waarbij zowel G-sporters als nog niet-sportende personen met een handicap kunnen deelnemen? Dan kan je een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning als laagdrempelig G-sportevenement.
Terug naar boven