Naar aanleiding van de Internationale Dag van het Gezin (15 mei) organiseert Sport Vlaanderen elk jaar een Week van het Gezin. Voor 2025 mag je alvast de week van 12 tot en met 18 mei in de agenda noteren. 

Voor gezinnen met (jonge) kinderen is het dagdagelijkse leven vaak al erg druk en slaagt niet iedereen er in om ook voldoende te bewegen en sporten. Samen sporten kan hiervoor een oplossing bieden en dit kan op drie manieren:

  • Tegelijk sporten, al dan niet met dezelfde sport.
  • Bewegen en sporten in de thuisomgeving.
  • Een sportieve uitstap met de familie.

Motorische ontwikkeling

Naast gezondheid is sport en beweging essentieel voor kinderen in functie van een brede motorische ontwikkeling.

Multimove helpt kinderen tussen 3 en 8 jaar om die zo belangrijke bewegingsvaardigheden te stimuleren en ontwikkelen. Bij Multimove staat plezierbeleving centraal en kan jouw kind aanzetten tot levenslang sporten en bewegen. 

(Groot)ouders kunnen een rolmodel zijn voor hun (klein)kind, want zien bewegen, doet bewegen. We spreken telkens van “families” aangezien grootouders vaak een grote rol opnemen in de vrijetijdsbesteding van hun kleinkinderen.

 

 

kleuter speelt met mama in speeltuin

Verbondenheid

Doel is om sportdiensten, sportfederaties en sportclubs (nog) meer te laten inzetten op bewegen en sporten in familieverband.

Hoe fijn zou het zijn: 

  • Dat je als (groot)ouder zelf baantjes kan trekken tijdens de zwemtraining en les krijgen van je (klein)kind, al dan niet onder begeleiding van een trainer.
  • Om een leuk beweegparcours uit te bouwen in je tuin en zo een plezierige dag te beleven. 
  • Actief op stap te gaan en leuke beweegprikkels onderweg tegen te komen: een leuk speelplein, een beweegpad of even ravotten in het bos.

Kortom , de ideale tijdsbesteding voor families en een win/win voor iedereen!

 

A father and son sending quality time together in their local park. The young boy is balancing on a obsticle course while his dad supports him by the waist. the father is looking up at his son with a smile.

Algemeen e-mail adres

Setting Sportief Gezin

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Algemeen e-mail adres

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.