Meer beweging, sporten en minder zitten in de schoolcontext

Een bewegingscultuur op school waarbij plezier en beleving centraal staan is nodig voor alle (schoolgaande) kinderen en jongeren. De school kan dit stimuleren op verschillende manieren.

Sport Vlaanderen, MOEV en Gezond Leven ondersteunen scholen via het beleidsinstrument ‘Sport beweegt je school’. Via de handige checklist bepaalt de school rond welke prioriteiten ze in een jaaractieplan wil werken.

Dit kan gaan over het werken aan succesfactoren, algemeen beleid, actieve verplaatsing, bewegingsvriendelijk lesgeven, het beweeg- en sportaanbod tijdens de middagpauze en naschools. Het proces verloopt stapsgewijs om haalbare en realistische doelen te stellen en zo te bouwen een aan kwalitatief en duurzaam bewegings- en sportbeleid op school.