Het Vlaamse schoolsportbeleid

Beleid schoolsport

De Vlaamse Regering streeft naar een sportaanbod op maat van elke Vlaming, in elke levensfase. Voor de schoolgaande jeugd werken we aan schoolsportevenementen en stimuleren we naschools sporten. Elke leerling in Vlaanderen voldoende en kwaliteitsvolle kansen bieden om aan sport te doen en hen stimuleren om levenslang op een gezonde manier aan sport te blijven doen, dat is onze doelstelling.

 

Kinderen hebben meer beweging nodig dan volwassenen. Dubbel zoveel. Maar die beweging hebben ze niet altijd. Onderzoeksresultaten in Vlaanderen tonen aan dat er al op kleuterleeftijd een tekort aan lichaamsbeweging is, zowel thuis als op school. Dit tekort zorgt er niet alleen voor dat jonge kinderen vaak met overgewicht te kampen hebben, maar ook een motorische achterstand oplopen. Hoewel fysiek actief spelen en bewegen bij kinderen spontaan gebeurt, is dit in een sedentaire samenleving (met veel zitten op school en in de vrije tijd), niet steeds evident. En daar wil de Vlaamse Regering wat aan doen.

 

In de inspanningen die we doen om kinderen al van jongs af blijvend aan het sporten te krijgen, worden we gesteund door de MOEV. De samenwerking wordt gecoördineerd door het Bureau Vlaamse Schoolsport, waarin vertegenwoordigers van beide organisaties samenkomen.