Het Vlaams Bureau Schoolsport

Vlaams Bureau Schoolsport

Alle promotionele sportacties en -evenementen voor schoolgaande jeugd en studenten worden georganiseerd door Sport Vlaanderen en Moev. Om de samenwerking tussen die twee partners te coördineren, werd het Vlaams Bureau Schoolsport opgericht.

 

Jaarlijks organiseert het Vlaams Bureau Schoolsport een aantal evenementen, en 4-jaarlijks zet het een Vlaamse sportpromotieactie op touw om leerlingen, ouders en lerarenkorps blijvend te overtuigen van het belang van sport op school. 

 

De samenstelling van het Vlaams Bureau Schoolsport ziet er zo uit:

  • Voor Sport Vlaanderen: de Administrateur-generaal, de hoofdadviseur/afdelingshoofd van de dienst Sportpromotie, en 3 ambtenaren van de afdeling Sportpromotie/cel schoolsport;
  • Voor Moev: de Voorzitter van de Raad van Bestuur, de Algemeen directeur en 2 provinciale coördinatoren.

 

Een of twee keer per jaar wordt het volledige coördinatiecomité van Moev en de provinciale coördinatoren van Sport Vlaanderen uitgenodigd op een vergadering van het Vlaams Bureau Schoolsport. Als de agenda het vereist, kunnen ook andere sportpartners worden uitgenodigd.

 

De administrateur-generaal van Sport Vlaanderen (of zijn plaatsvervanger) is de voorzitter van het Vlaams Bureau Schoolsport. Sport Vlaanderen doet ook dienst als secretariaat van het Vlaams Bureau Schoolsport. De Cel schoolsport van de afdeling Sportpromotie staat in voor de verslaggeving van de vergaderingen en voor de opvolging van de evenementen en acties die door het Vlaams Bureau Schoolsport jaarlijks worden vastgelegd.

 

De samenwerkingsovereenkomst ging van kracht op 01/07/2008. Ze vervangt het vorige protocol van 01/01/1994.