Een wettelijk kader voor Schoolsport

Vlaams regeerakkoord

Vlaams regeerakkoord

Al onze inspanningen kaderen in een breder schoolsportbeleid, dat door minister van Sport Philippe Muyters werd onderschreven in het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 (Onderdeel Sport).

Beleidsnota sport

In zijn Beleidsnota Sport schrijft minister Muyters dat hij in de eerste plaats de motorische ontwikkeling van onze jongeren wil bevorderen. Door de bestaande initiatieven meer op elkaar af te stemmen, en door scholen, sportclubs en gemeenten beter te laten samenwerken.

Organisatie van schoolsport

Het decreet houdende de organisatie van schoolsport werd in 2009 ondertekend door de toenmalige minister-president Kris Peeters, minister van Onderwijs Frank Vandenbroecke en minister van Sport Bert Anciaux.

Sport in het hoger onderwijs

Ook op studentencampussen is er nood aan sport- en recreatiemogelijkheden voor jongeren. Uit onderzoek blijkt immer dat jongeren vaak stoppen met sporten op het moment dat ze hogere studies aanvatten. Het ondersteunen van een sportaanbod voor deze leeftijdsgroep is een belangrijk deel van een sport- en beweegbeleid.

 

De ondersteuning van de studentensport staat centraal in het decreet sport in het hoger onderwijs van 3 april 2009, dat bestaat uit 2 luiken: enerzijds de subsidiëring van de vijf Vlaamse associaties en anderzijds de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging. Het ondersteuningsbeleid naar de vijf Vlaamse associaties en de Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging werd verder uitgewerkt in het uitvoeringsbesluit van 3 juli 2009.