Wij helpen je bij de organisatie van je toertocht

Vanuit Sport Vlaanderen willen we de aanvragen van de toertochten in heel Vlaanderen op een uniforme manier laten verlopen. Daarom hebben we in overleg met de verschillende betrokkenen uit de verenigingen, sportfederaties, gemeenten en provincies, een e-loket ontwikkeld. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) maken ook van dit e-loket gebruik om de toertochten te machtigen.

Als organisator krijg je via een  inlogcode toegang tot het e-loket Je doorloopt vier schermen waarin we gegevens opvragen over:

 1. de organisator;
 2. de toertocht,
 3. de verschillende lussen/afstanden,
 4. de publicatie

Je vindt in het E-loket ook een overzichtsblad waar je de toelatingen van de lokale besturen en de agentschappen kunt raadplegen. Het laatste scherm is een overzichtspagina van de door jou ingevoerde gegevens. We houden je steeds via mail op de hoogte van de belangrijke mijlpalen van jouw dossier.

Je kunt steeds:

 • een aanvraag voor een nieuwe toertocht toevoegen;
 • de status van jouw toertocht opvolgen en het volledige dossier raadplegen;
 • documenten toevoegen zoals de toelatingen van privé-eigenaren, verzekeringsbewijs,….;
 • toertochten kopiëren, aanvullen, veranderen,….
 • het actueel overzicht van alle toertochten die door jouw vereniging wordt georganiseerd raadplegen.

Dien je een aanvraag voor een toertocht in? Respecteer dan de timing voor de bulkaanvragen:

 • Aanvragen voor tochten die plaatshebben tussen 1 maart en 31 augustus, moet je indienen voor 1 november het jaar voordien;
 • Aanvragen voor tochten die plaatshebben tussen 1 september en 28 of 29 februari, moet je indienen voor 1 mei;
 • Heb je de bulkaanvraag gemist? Dien dan je aanvraag zo vlug mogelijk volledig ingevuld in. Wij moeten jouw aanvraag ten laatste 36 dagen voor de datum van de toertocht kunnen doorsturen.

We willen je er op attent maken dat Sport Vlaanderen enkel de e-tool TT voorziet om de aanvraagprocedure van toertochten makkelijker te maken. Sport Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor de organisatie van de toertocht en kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld.