Inschrijvingsformulier Multimove-organisatie

Gegevens van de organisatie
Gegevens contactpersoon

Deze persoon ontvangt het startpakket en krijgt toegang tot de digitale Multimovebibliotheek.

Implementatie Multimove-aanbod
Motivatie en aanpak
Visibiliteit
Opmerkingen
Erkenningsvoorwaarden

De uitwerking van je Multimove lessenreeks komt overeen met het Multimove-concept. We geven nog eens een beknopte opsomming van de voorwaarden waaraan je moet voldoen om als Multimove-organisatie erkend te worden. • Bewegingskansen aanbieden volgens de 12 fundamentele bewegingsvaardigheden waarbij elke bewegingsvaardigheid ongeveer evenveel aan bod komt op jaarbasis • Voldoende variatie in materiaal, inkleding, omgeving en moeilijkheidsgraad van de uitvoering • Er wordt niet gefocust op sportspecifieke vaardigheden • Organiseer wekelijks een les van 45 minuten en dit minstens 20 weken op jaarbasis • Communicatie over Multimove moet wijzen op breed motorisch aspect. Het logo wordt opgenomen in de communicatie • De kwaliteit van het aanbod staat voorop: de lesgever volgt de opleiding Multimove- en Sportsnackbegeleider (duur = 15u) bij de Vlaamse Trainersschool of is ermee gelijkgesteld