Begeleidingstrajecten

Naast subsidies zet Sport Vlaanderen de laatste jaren meer en meer in op andere vormen van ondersteuning, zoals inhoudelijke begeleiding, het aanbieden van tools, …
Het tweesporenbeleid 1) subsidiëring en 2) (inhoudelijke) begeleiding vormt de basis van ons beleid. De begeleiding voor sportfederaties gebeurt vanuit de verschillende afdelingen van Sport Vlaanderen en in afstemming met de Vlaamse Sportfederatie zodat we complementair werken.

Twee nieuwe ondersteuningsprojecten in het kader van Kansengroepen en Innovatie

Beide begeleidingstrajecten zijn specifiek op maat van jouw sportfederatie. De begeleiding heeft geen impact op de toekenning van subsidies. Projecten die wel begeleid werden, zullen een bepaald niveau halen inzake duidelijkheid, visie en/of projectaanpak, maar de begeleiding leidt op geen enkele andere manier tot een grotere kans om subsidies te verkrijgen.
Ook projecten of initiatieven die niet specifiek gelinkt zijn aan een beleidsfocus kunnen trouwens begeleiding aanvragen.

Wijzigingen decreet 2023

Na een intense evaluatieperiode door Sport Vlaanderen en de Vlaamse sportfederaties, keurde de Vlaamse Regering op 25 februari 2022 het decreet tot wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector goed. Lees de grote lijnen en speerpunten.

Om de sportfederaties goed te informeren organiseerden we in 2022 een reeks infosessies en bundelden we de meest gestelde vragen.

Veel gestelde vragen

Zit je met een vraag over het gewijzigd decreet en vind je het antwoord niet meteen in de regelgeving of webinars?
We lijsten hier de meest gestelde vragen voor je op.

Vind je geen antwoord op je vraag? Contacteer dan zeker je dossierbeheerder.

Webinars van de infosessies

Deze infosessie vonden plaats bij de start van het aangepaste decreet. Raadpleeg zeker de handleidingen hierboven om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen en interpretaties van de regelgeving.

Geen fiches gevonden.