Begeleidingstrajecten

Naast subsidies zet Sport Vlaanderen de laatste jaren meer en meer in op andere vormen van ondersteuning, zoals inhoudelijke begeleiding, het aanbieden van tools, …
Het tweesporenbeleid 1) subsidiëring en 2) (inhoudelijke) begeleiding vormt de basis van ons beleid. De begeleiding voor sportfederaties gebeurt vanuit de verschillende afdelingen van Sport Vlaanderen en in afstemming met de Vlaamse Sportfederatie zodat we complementair werken.

Twee ondersteuningsprojecten: ifv Kansengroepen en Innovatie

Beide begeleidingstrajecten zijn specifiek op maat van jouw sportfederatie. De begeleiding heeft geen impact op de toekenning van subsidies. Projecten die wel begeleid werden, zullen een bepaald niveau halen inzake duidelijkheid, visie en/of projectaanpak, maar de begeleiding leidt op geen enkele andere manier tot een grotere kans om subsidies te verkrijgen.
Ook projecten of initiatieven die niet specifiek gelinkt zijn aan een beleidsfocus kunnen trouwens begeleiding aanvragen.

Op naar Olympiade 2025-2028

Om de sportfederaties goed voor te bereiden op de nieuwe olympiade (en de aangepaste beleidsplannen en dossiers voor beleidsfocussen), organiseert Sport Vlaanderen infosessies rond enkele beleidsfocussen:

Maandag 4 maart:

  • 9u tot 10u30: Beleidsfocus innovatie en kansengroepen (deelname via deze link)
  • 10u30 tot 12u: Beleidsfocus rationalisatie (deelname via deze link)

Maandag 11 maart:

  • 9u tot 10u30: Beleidsfocus professionalisering in sportkaderopleidingen (deelname via deze link)
  • 10u30 tot 12u: Beleidsfocus jeugdsport (deelname via deze link)

Deelname aan de infosessies is gratis en kan zonder inschrijven. De infosessies worden opgenomen en nadien op onze website geplaatst.

Gewijzigd decreet sinds 2022

Op zoek naar informatie over het in 2022 gewijzigde decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector? 

Veel gestelde vragen

Zit je met een vraag over het gewijzigd decreet en vind je het antwoord niet meteen in de regelgeving of webinars?
We lijsten hier de meest gestelde vragen voor je op.

Vind je geen antwoord op je vraag? Contacteer dan zeker je dossierbeheerder.

Webinars van de infosessies

Deze infosessie vonden plaats bij de start van het aangepaste decreet. Raadpleeg zeker de handleidingen hierboven om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen en interpretaties van de regelgeving.

Geen fiches gevonden.