De Vlaamse Sportfederatie vzw is de door Sport Vlaanderen erkende en gesubsidieerde koepelorganisatie van de Vlaamse sportfederaties in Vlaanderen. Zij ondersteunt de sportfederaties, treedt op als vertegenwoordiger, detecteert hun behoeften.

De opdrachten naar de georganiseerde sportsector

  1. Ze is het aanspreekpunt van de verzamelde aangesloten sportfederaties en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding, zowel voor de overheden als voor de sector;
  2. Ze fungeert als kennis- en informatiecentrum met betrekking tot de omkadering en de werking van de erkende sportfederaties en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding;
  3. Ze neemt initiatief om de kwalitatieve werking van de aangesloten sportfederaties en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding te faciliteren, te ondersteunen en te verbeteren;
  4. Ze heeft aandacht voor maatschappelijke behoeften en doelgroepenwerking in de sport, en voorziet daarvoor in de nodige begeleiding voor de aangesloten sportfederaties en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding;
  5. Ze ondersteunt sportclubs zodat die een duurzame kwaliteitsverbetering en professionalisering kunnen realiseren op het vlak van administratieve en bestuurlijke clubwerking;
  6. Ze detecteert de behoeften waarvoor onderzoek of studiewerk vereist is.

Subsidie

Op basis van de ingediende subsidieaanvraag ontvangt de Vlaamse sportfederatie jaarlijks een werkings- en personeelssubsidie voor de uitvoering van deze opdrachten. De grootte van die subsidie wordt jaarlijks door de minister vastgelegd.

Om de subsidies te ontvangen moet de Vlaamse Sportfederatie een aantal administratieve inhoudelijke en financiƫle verplichtingen nakomen:

  1. Een vierjaarlijks beleidsplan
  2. Een jaarlijkse subsidieaanvraag
  3. Een jaarlijkse rapportering

Wil je alles weten over de erkenning en subsidiƫring van een organisatie voor de begeleiding van de lokale besturen? Lees dan deel 3 van het decreet en hoofdstuk 3 van het besluit.