Wettelijk kader

Het gewijzigd decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector

Sport Vlaanderen zorgt voor de financiële ondersteuning, de administratieve begeleiding en de controle van het georganiseerde sportbeleid in Vlaanderen. De erkenning en subsidiëring van de verschillende partijen binnen de georganiseerde sportwereld in Vlaanderen wordt vanaf 2023 geregeld via het decreet tot wijziging van het decreet van 10 juni 2016.


Het decreet is van toepassing op volgende actoren:

  • Sportfederaties
  • Koepelorganisatie
  • Organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding
  • Organisatie voor risicovechtsporten

Voor alle kleine letters met betrekking tot de wettelijke basis, lees je best het decreet en de uitvoeringsbesluiten

 

Meer weten: het nieuwe wettelijk kader 2023

 

Andere regelgeving

Ook andere wetten en decreten hebben impact op het beleid van de georganiseerde sportsector. Met welke regelgeving dien ik als sportfederatie rekening te houden? Hoe ben ik in regel met mijn vrijwilligers? Wat als ik betaalde sportbeoefenaars heb in mijn sportfederatie? Wat moet ik doen als vzw? Waar vind ik regelgeving met betrelling tot gezond en ethisch sporten? 

 

Hier vind je een overzicht van alle andere regelgeving met betrekking tot de georganiseerde sport.

Begeleidende informatie decretale actoren

Een eenvoudigere regelgeving en een betere inhoudelijke begeleiding van alle betrokken partijen, daar streven we naar. Daarom zullen wij een aantal extra informatie- en begeleidingsinstrumenten ontwikkelen. We bieden daarbij ook de nodige begeleidende informatie aan.

Neem zeker ook eens een kijkje in onze digitale bibliotheek voor meer relevante informatie.