Besluit tijdelijke subsidiemaatregelen sport door het coronavirus COVID-19

De coronacrisis en de federale coronavirusmaatregelen hebben een rechtstreekse impact op bepaalde administratieve verplichtingen in de verschillende erkennings- en subsidieregelingen met betrekking tot het beleidsveld sport.

 

Op 15 mei 2020 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed tot regeling van bepaalde tijdelijke maatregelen met betrekking tot subsidies in het beleidsveld sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid ingevolge het coronavirus COVID-19. In dit besluit worden tijdelijke aanpassingen van bepaalde procedurele of administratieve verplichtingen vastgelegd. De tijdelijke regeling betreft o.a. de subsidies aan evenementen die niet of beperkt hebben kunnen plaatsvinden door COVID-19, de subsidies voor de gesubsidieerde sportfederaties en een uitstel voor de lopende gesubsidieerde sportinfrastructuurprojecten.

 

Raadpleeg hier het besluit

Vrijwilligerswet

Zowel in sportfederaties, verenigingen als clubs zijn er vaak vrijwilligers aan het werk. Zonder hun vele inspanningen zouden die organisaties niet kunnen voortbestaan. Wie vrijwilligers aan het werk heeft, moet rekening houden met de bestaande wetgeving.

Tewerkstelling in de sport

De Vlaamse regering werkte ook een beleidsplan uit om tewerkstelling in de sport te stimuleren, coördineren en subsidiëren. Eind 2013 werd dat plan in een decreet gegoten. Het daaropvolgende besluit van de regering dateert van 20 december 2013.

De VZW-wet

Een erkende Vlaamse sportfederatie moet opgericht zijn als VZW.  In de VZW-wet vind je alle bepalingen waaraan je moet voldoen.

Hierbij de belangrijkste wetgeving:

Gezond en ethisch sporten

Als erkende Vlaamse sportfederatie moet je rekening houden met de regelgeving rond gezond en ethisch sporten en je beleid daarop afstemmen. Sport Vlaanderen heeft een checklist gemaakt. Zo weet je als federatie perfect wat we van jou verwachten op het vlak van gezond en ethisch sporten. Met deze checklist willen we jouw federatie stimuleren en ondersteunen bij het uitstippelen van een goed onderbouwd beleid. De checklist gaat ook in op twee bijkomende subsidiëringsvoorwaarden: het voeren van een integriteitsbeleid en het organiseren van een aanspreekpunt integriteit.

Preventie en bestrijding van doping in de sport

Als erkende Vlaamse sportfederatie moet je rekening houden met de regelgeving rond de preventie en bestrijding van doping in de sport. De antidopingregels zijn van toepassing op elke sporter, elke begeleider en elke sportvereniging. NADO Vlaanderen, het Vlaams agentschap voor dopingbestrijding, heeft alle verplichtingen voor sportfederaties in een handige gids gebundeld. Op de website van NADO Vlaanderen kan je terecht voor meer achtergrondinformatie, richtlijnen en instrumenten.

Studentensport

Ons sport- en beweegbeleid wil mensen aanmoedigen om levenslang te sporten, dus ook tijdens de studentenjaren. Via vijf Vlaamse associaties en een Vlaamse overkoepelende studentensportfederatie (VSSF) willen wij studentensport ondersteunen.

Specifieke wetgeving voor sportschutters

In Vlaanderen zij er drie vzw's die gemachtigd zijn als schietsportfederatie: de Vlaamse schietsportkoepel (VSK), FROS Multisport Vlaanderen en Vlas (Vlaamse Traditionele sporten). Ook het statuut van sportschutter werd in een decreet (en een bijhorend uitvoeringsbesluit) gegoten.