Vrijwilligerswet

Zowel in sportfederaties, verenigingen als clubs zijn er vaak vrijwilligers aan het werk. Zonder hun vele inspanningen zouden die organisaties niet kunnen voortbestaan. Wie vrijwilligers aan het werk heeft, moet rekening houden met de bestaande wetgeving.

Tewerkstelling in de sport

De Vlaamse regering werkte ook een beleidsplan uit om tewerkstelling in de sport te stimuleren, coördineren en subsidiëren. Eind 2013 werd dat plan in een decreet gegoten. Het daaropvolgende besluit van de regering dateert van 20 december 2013.

De niet-professionele sportbeoefenaar

Om de fundamentele rechten van sportbeoefenaars te regelen, is er een onderscheid tussen twee statuten: de vrijetijdssportbeoefenaar en de professionele betaalde sporter. Hieronder vind je de wetteksten die op beide statuten van toepassing zijn:

De VZW-wet

Een erkende Vlaamse sportfederatie moet opgericht zijn als VZW.  In de VZW-wet vind je alle bepalingen waaraan je moet voldoen.

Hierbij de belangrijkste wetgeving:

  • Wet van 27 juni 1921
    U kan de gecoördineerde wet raadplegen door in de link bij juridische aard wet aan te duiden en bij de afkondigingsdatum de datum van de wet omgekeerd in te vullen: 1921 06 27
  • KB van 26 juni 2003 (vereenvoudigde boekhouding kleine vzw's)
    U kan het gecoördineerd KB raadplegen door in de link bij juridische aard Koninklijk Besluit aan te duiden en bij de afkondigingsdatum de datum van het KB omgekeerd in te vullen: 2003 06 26
  • KB van 19 december 2003 ( boekhoudkundige verplichtingen grote vzw's )
    U kan het gecoördineerd KB raadplegen door in de link bij juridische aard Koninklijk Besluit aan te duiden en bij de afkondigingsdatum de datum van het KB omgekeerd in te vullen: 2003 12 19
  • basisinformatie voor de oprichting van een vzw

Gezond en ethisch sporten

Elke erkende Vlaamse sportfederatie moet rekening houden met de regelgeving rond gezond en ethisch sporten en hierrond een beleid voeren. Sport Vlaanderen en de Vlaamse Sportfederatie hebben samen een checklist gemaakt, zodat elke federatie weet wat er verwacht wordt op het vlak van gezond en ethisch sporten. De checklist wil in het algemeen een onderbouwd beleid in de federatie stimuleren en ondersteunen.

Preventie en bestrijding van doping in de sport

Elke erkende Vlaamse sportfederatie moet rekening houden met de regelgeving rond de preventie en bestrijding van doping in de sport. De antidopingregels zijn van toepassing op elke sporter, elke begeleider en elke sportvereniging. Welke de verplichtingen voor sportfederaties zijn, wordt toegelicht in een gids voor sportfederaties. Bezoek de website van NADO Vlaanderen voor meer achtergrondinformatie, richtlijnen en instrumenten.

Studentensport

Ons sport- en beweegbeleid wil mensen aanmoedigen om levenslang te sporten, dus ook tijdens de studentenjaren. Via vijf Vlaamse associaties en een Vlaamse overkoepelende studentensportfederatie (VSSF) willen wij studentensport ondersteunen.

Specifieke wetgeving voor sportschutters

In Vlaanderen zij er drie vzw's die gemachtigd zijn als schietsportfederatie: de Vlaamse schietsportkoepel (VSK), FROS Multisport Vlaanderen en Vlas (Vlaamse Traditionele sporten). Ook het statuut van sportschutter werd in een decreet gegoten.

Terug naar boven