Het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector

Sport Vlaanderen zorgt voor de financiële ondersteuning, de administratieve begeleiding en de controle van het georganiseerde sportbeleid in Vlaanderen. De erkenning en subsidiëring van de verschillende partijen binnen de georganiseerde sportwereld in Vlaanderen wordt geregeld via het decreet van 10 juni 2016.


Het omvat volgende actoren:

  • Sportfederaties
  • Koepelorganisatie
  • Organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding
  • G-sportplatform
  • Organisatie voor risicovechtsporten

Voor alle kleine letters met betrekking tot de wettelijke basis, lees je best het decreet en de uitvoeringsbesluiten: