Het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector

Sport Vlaanderen zorgt voor de financiële ondersteuning, de administratieve begeleiding en de controle van het georganiseerde sportbeleid in Vlaanderen. De erkenning en subsidiëring van de verschillende partijen binnen de georganiseerde sportwereld in Vlaanderen wordt geregeld via het decreet van 10 juni 2016.


Het omvat volgende actoren:

  • Sportfederaties
  • Koepelorganisatie
  • Organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding
  • G-sportplatform
  • Organisatie voor risicovechtsporten

De wettelijke basis is te vinden in het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector en de uitvoeringsbesluiten. Hieronder vinden jullie de linken naar het huidig decreet en de besluiten.

 

De informatie over de wijziging van het decreet in functie van 2023 vind je in de rubriek "De toekomst van de Vlaamse sportfederaties"