Het gewijzigde decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector

Sport Vlaanderen zorgt voor de financiële ondersteuning, de administratieve begeleiding en de controle van het georganiseerde sportbeleid in Vlaanderen. De erkenning en subsidiëring van de verschillende partijen binnen de georganiseerde sportwereld in Vlaanderen wordt geregeld vanaf 2023 via het gewijzigde decreet van 10 juni 2016.


Het omvat volgende actoren:

  • Sportfederaties
  • Koepelorganisatie
  • Organisaties voor sportieve vrijetijdsbesteding
  • Organisatie voor risicovechtsporten

De wettelijke basis is te vinden in het decreet tot wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector en de uitvoeringsbesluiten.