Een handig hulpinstrument voor sportfederaties

Met deze e-tool kan je:

  • Als sportfederatiekoepelorganisatieorganisatie voor de sportieve vrijetijdsbestedingG-sportplatform en organisatie voor risicovechtsporten kan je jouw dossier inzake erkenning en subsidiëring indienen, opvolgen en aanvullen.
  • Als gesubsidieerde of louter erkende sportfederatie kan je er alle aangesloten sportclubs beheren in de Sportdatabank en de gegevens ervan up-to-date houden.
  • Als gesubsidieerde sportfederatie vind je een beleidsmatig dashboard met informatie over subsidies, leden, trainers, sportclubs, bestuurders, en benchmarks met alle sportfederaties.

Ondervind je problemen? Contacteer dan de dossierbeheerder van je sportorganisatie.

Hoe meld je aan?

Aanmelden doe je met behulp van een elektronische sleutel (e-ID, Itsme®, …).

Je (hoofd)toegangsbeheerder kan je toegang geven tot de toepassingen die jij nodig hebt.

Heb je toegang tot slechts één toepassing, dan start deze toepassing meteen op. Heb je toegang tot meer toepassingen, kies dan in de rechterbovenhoek bij ‘Jouw e-loket toepassingen’ de gewenste toepassing.