Komt mijn federatie in aanmerking voor subsidiëring?

tafelvoetbal

Wil je als erkende sportfederatie in aanmerking komen voor subsidies, moet je aan bepaalde subsidievoorwaarden voldoen, die al dan niet specifiek zijn voor de soort (uni- of multisportfederatie) of de categorie (A1, A2, B, G-sport) van jouw sportfederatie. De subsidievoorwaarden hebben o.a. betrekking op:

 • Staat je sporttak op de sporttakkenlijst?
 • Bied je specifieke sportactiviteiten aan?
 • Het aantal aangesloten leden i.f.v. de categorie
 • De regelmaat waarmee de sportactiviteiten worden aangeboden
 • Elektronisch bestand van aangesloten sportclubs en de leden
 • Analytische boekhouding
 • Heeft je sportfederatie een eigen secretariaat?
 • De administratieve documenten (beleidsplan, financieel verslag, werkingsverslag)
 • De bijdrage van de leden
 • Personeel (1 VTE master LO en bewegingswetenschappen)
 • De uitvoering van de basisopdrachten

Als je sportfederatie voldoet aan de subsidievoorwaarden, dan ontvang je een algemene werkingssubsidie ter ondersteuning van de personeels- en werkingskosten. Die bestaat uit een basissubsidie op basis van het aantal aangesloten leden en een subsidie volgens drie kwaliteitsprincipes: draagvlak, kwaliteit van het aanbod, goed bestuur.

Focus op jeugdsport

Via de beleidsfocus jeugdsport wil de Vlaamse regering de kwaliteit van de jeugdsportclubs verhogen met een stijging van de participatie als gevolg. De sportfederaties worden aangezet om via een jeugdsportfonds te werken en zo sportclubs te belonen voor hun jeugdsportwerking.

jongeJudokas.jpg

Kwaliteitsvolle sportkampen blijven een meerwaarde

Tennis.jpg (2)

Het ondersteunen van kwaliteitsvolle sportkampen van sportfederaties blijft een belangrijke beleidskeuze voor de Vlaamse regering. Kwaliteitsvolle sportkampen moeten ervoor zorgen dat de drop-out van eigen leden vermindert en dat tegelijkertijd de deur wordt opengezet voor nieuwe leden.

Uitbreiding via de beleidsfocus laagdrempelig sportaanbod

Laagdrempelige sporttrajecten zijn trajecten waarbij initiatieven genomen worden die de niet-georganiseerde, licht- of andersgeorganiseerde sportparticipatie promoten. Met andere woorden: projecten die het diversiteitsbeleid van de sportfederatie en haar sportclubs bevorderen, maar ook projecten waarbij de focus ligt op het wegwerken van drempels die voor bepaalde doelgroepen de weg naar het reguliere sportaanbod belemmeren.

Sportsterrendagen_basis_Gent2017_pingpong.jpg

Een blik op de toekomst: innovatie

fitness1.JPG

Vlaanderen trekt heel bewust de kaart van innovatie. De regering wil initiatieven realiseren die origineel en vernieuwend zijn, om het bestaande vrijetijdsaanbod te verruimen en te verdiepen. Op die manier wil ze meer mensen bereiken en aanzetten tot sportieve vrijetijdsbesteding.  

De koepelorganisatie VSF

De Vlaamse Sportfederatie vzw (VSF) is de koepelorganisatie die de erkende en gesubsidieerde Vlaamse sportfederaties in Vlaanderen vertegenwoordigt en begeleidt. In het kader van het decreet van 10 juni 2016 wordt ze gesubsidieerd voor zes opdrachten.

zwemmende_senior.jpg

De organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding (OSV)

Avonturensport.jpg

Behalve de Vlaamse sportfederaties en de koepelorganisatie VSF worden in het decreet van 10 juni 2016 ook de zogenaamde organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding (OSV) erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse regering.

G-sportplatform

Vlaanderen ondersteunt Parantee-Psylos, de unisportfederatie G-sport, maar voorziet ook een financiële ondersteuning voor een unieke organisatie binnen G-sport waar de G-sportactoren en personen met een handicap voor al hun vragen over sportbeoefening, sportbegeleiding of sportondersteuning terecht kunnen.

rolstoelzwemmen.jpg

Organisatie voor risicovechtsporten

Boksen.jpg

Gevechtsport is een heel brede term: binnen de sporttak onderscheiden we immers een heleboel verschillende niveaus en stijlen. Eén ding hebben ze allemaal gemeen: aan gevechtsporten zijn bepaalde risico's verbonden. Om de kennis en begeleiding rond deze risicovolle sporten te verzamelen en ervoor te zorgen dat de sporten op een ethische en medisch verantwoorde manier beoefend kunnen worden, ondersteunt Vlaanderen één organisatie voor risicovechtsporten. Die fungeert als aanspreekpunt en als kenniscentrum.