Projectomschrijving

Een analyse van de drop-outcijfers bij de sportfederaties toont aan dat een groot deel van de tieners uitvalt tussen de leeftijd van 13 tot 19 jaar. Opvallend is dat de drop-out toeneemt met de leeftijd én groter is bij meisjes. Heel wat federaties pakken deze drop-out dan ook aan.

 

Wil jij ook werk maken van het voorkomen van tienerdrop-out via jouw nieuw beleidsplan? Dan biedt dit project dé kans om er op een onderbouwde manier mee aan de slag te gaan.
Sport Vlaanderen wil namelijk samen met jouw federatie de tienerdrop-out in de Vlaamse sportclubs verminderen.

 

Waarom dit project

Het projectidee vloeit voort uit:

 

Welke voorbereidingen deden we al?

  • Het in kaart brengen en begrijpen van de problematiek aan de hand van:
    • interviews met enkele tienermeisjes die zelf zijn uitgevallen bij hun sportclubs;
    • deskresearch in wetenschappelijke literatuur;
    • interviews met federaties, trainers, clubs, VTS…
  • Samen met enkele belangrijke partnerorganisaties (VTS, VSF, KULeuven, Netwerk Lokaal Sportbeleid) die werken rond deze problematiek, brachten we de behoeften en groeikansen op het niveau van trainer/coach, ouder, school, sportclub, federatie, in kaart. We zochten naar de gezamenlijke inzichten en waar er opportuniteiten zijn om een systematische aanpak uit te werken.

 

35 federaties namen deel aan co-creatie sessie

Op vrijdag 16 oktober 2020 organiseerden we een digitale co-creatie sessie met 35 gesubsidieerde federaties, samen goed voor 46 deelnemers.

 

We bieden de presentaties van de twee sessies hier aan ter download voor wie de sessies niet kon volgen of ze nog eens rustig wil doornemen: 

 


Aan de hand van een realtime whiteboard Miro konden 35 federaties hun mening geven over een 7-tal sneuvelconcepten waarmee ze als federatie het best aan de slag kunnen en welke aandachtspunten belangrijk zijn in de verdere ontwikkeling van de tools.

 

De deelnemende federaties ontvangen in de tweede helft van november 2020 een uitgebreide feedbackronde van deze creatieve denkoefening.

Begin maart 2021 gaven we via dit filmpje aan de sportfederaties een overzicht van de tijdslijn van het project alsook de instrumenten die in 2021 samen met de federaties ontwikkeld zullen worden.

Meer info

 

Voor meer info over dit project kan je terecht bij Lieve Claes: 

 

 lieve.claes@sport.vlaanderen

co-creatie.jpg