Projectomschrijving

Een analyse van de drop-outcijfers bij de sportfederaties toont aan dat een groot deel van de tieners uitvalt tussen de leeftijd van 13 tot 19 jaar. Opvallend is dat de drop-out toeneemt met de leeftijd én groter is bij meisjes. Heel wat federaties pakken deze drop-out dan ook aan.

 

Wil jij ook werk maken van het voorkomen van tienerdrop-out via jouw nieuw beleidsplan? Dan biedt dit project dé kans om er op een onderbouwde manier mee aan de slag te gaan.
Sport Vlaanderen wil namelijk samen met jouw federatie de tienerdrop-out in de Vlaamse sportclubs verminderen.

 

Daarom organiseren we in oktober een co-creatie sessie (1 volledige dag).
Wij willen horen op welke vlakken je inspiratie, concrete ondersteuning en uitwisseling kan gebruiken.

 

Inschrijven voor de co-creatie sessie kan t.e.m. 17 juli.

Inschrijvingsformulier

Alle velden zijn verplicht tenzij anders aangegeven

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Meer info over het project

Waarom dit project?

 

Het projectidee vloeit voort uit:

 • een analyse van de drop-outcijfers bij de sportfederaties waaruit blijkt dat een relatief groot deel van de tieners uitvalt tussen de leeftijd van 13 tot 19 jaar. Opvallend is dat de drop-out toeneemt met de leeftijd én groter is bij meisjes. Bekijk hier de algemene drop-outcijfers alsook de drop-outcijfers van jouw sporttak (slide 3);
 • de vaststelling dat heel wat sportfederaties in hun huidige beleidsplan acties en doelstellingen opnemen op vlak van drop-out en ledenbehoud (bij tieners);
 • een Europees onderzoek rond drop-out bij jongeren dat 14 oorzaken van drop-out detecteerde en hierrond een kaartspel ontwikkelde voor clubs en trainers.

 

Welke voorbereiding deden we al?

 • Het in kaart brengen en begrijpen van de problematiek aan de hand van:
  - interviews met enkele tienermeisjes die zelf zijn uitgevallen bij hun sportclubs;
  - deskresearch in wetenschappelijke literatuur;
  - interviews met federaties, trainers, clubs, VTS…
 • Samen met enkele belangrijke partnerorganisaties (VTS, VSF, KULeuven, ISB) die werken rond deze problematiek, brachten we de behoeften en groeikansen op het niveau van trainer/coach, ouder, school, sportclub, federatie, in kaart. We zochten naar de gezamenlijke inzichten en waar er opportuniteiten zijn om een systematische aanpak uit te werken.

 

Wat houdt het vervolgtraject in qua inhoud en timing?


We willen op basis van jullie input keuzes maken voor de effectieve opstart van het ondersteuningstraject voor sportfederaties.
Daarom vragen we een engagement om deel te nemen aan een co-creatie sessie in de loop van de maand oktober 2020 waarop we een interactieve voorstelling geven van een aantal mogelijke pistes m.b.t. de tiener drop-out (volledige dag).

Samen kiezen we de tools die voor jullie zinvol en bruikbaar zijn om verder uit te werken. Op het einde van deze sessie spreken we af hoe we verder aan de slag gaan.

 

We zouden jullie graag begin 2021 effectieve ondersteuning willen bieden.

 

Inschrijven voor de co-creatie sessie kan t.e.m. 17 juli via het formulier bovenaan. 

co-creatie

co-creatie.jpg