Wij helpen je met je sportinfrastructuur

Het decreet bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur van 5 mei 2017 voorziet in de subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuur en topsportinfrastructuur. Zowel renovaties als nieuwbouw komen in aanmerking voor financiële ondersteuning.

Om je subsidieaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen, neem je best even onderstaande info door alvorens naar het online aanvraagformulier te gaan.

Subsidies in zes stappen

Bij het aanvragen van je subsidie doorloop je een reeks informatieluiken: zes voor bovenlokale projecten en vijf voor een topsportproject. De tabs bovenaan het invulformulier staan elk voor een informatieluik. Elke tab is vergezeld van een icoon. Zo is er een icoon voor ‘aanvrager’, ‘project’, ‘minimale eisen’, ‘bovenlokaliteit’, ‘beoordelingscriteria’ en ‘dien in’. Als je een aanvraag indient voor topsportinfrastructuur, valt het tabblad ‘bovenlokaliteit’ weg.

 

Heb je niet meteen alle nodige gegevens bij de hand? Geen probleem. Eens je je reeds ingevulde gegevens een eerste keer hebt opgeslagen, ontvang je van ons een mail met een link. Via die link kan je steeds terug naar jouw dossier om het verder af te werken.

 

Een dossier moet ons ten laatste samen met alle gevraagde bijlagen jaarlijks op 31 maart om 23:59 u digitaal bereiken.

 

Na het online indienen van je volledig ingevulde dossier ontvang je een e-mail ter bevestiging van ontvangst. 

Geen bevestigingsmail = dossier niet geldig ingediend!

 

Je bevestigingsmail bevat bovendien een automatisch gegenereerd PDF-document van je zopas ingediend dossier. Omdat je het aanvraagformulier momenteel nog niet digitaal kan ondertekenen, vragen wij je de PDF te ondertekenen. Het ondertekende document stuur je via de gewone post of aangetekend naar Sport Vlaanderen, afdeling Sportinfrastructuur, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel.

Dit document moet ons uiterlijk op 30 april 2018 bereiken.

 

 

 

Criteria en voorwaarden

tafelvoetbal

Je kunt een subsidiedossier indienen voor bovenlokale sportinfrastructuur en voor topsportinfrastructuur, met telkens twee opties: renovatie of nieuwbouw.

 

Een bovenlokaal sportinfrastructuurproject kan je jaarlijks indienen: de deadline is telkens opnieuw 31 maart.

 

Een topsportinfrastructuurproject kan je enkel in het eerste jaar van elke olympiade indienen (2017, 2021, ...).

 

In 2018 kan je geen subsidieaanvraag indienen voor topsportinfrastructuur.