Ons topsportbeleid

We ondersteunen de volledige topsportpiramide

Van talentdetectieprogramma’s over ontwikkelingsprogramma’s naar prestatieprogramma’s: we ondersteunen de volledige topsportpiramide

Op vlak van topsport voeren we een voorwaardenscheppend beleid. Dat betekent dat we samen met de Vlaamse topsportfederaties de voorwaarden creëren waarbinnen topsporters hun talent maximaal kunnen ontplooien. Dat doen we op elk niveau van de topsportpiramide in nauw overleg met de technisch directeurs topsport. We streven naar een topsportcultuur waar samenwerken, excelleren en integriteit centraal staan. Op nationaal niveau werken we nauw samen met het BOIC en vormen we het fundament van Team Belgium.

Bovenaan de piramide ligt de focus op het behalen van top 8 plaatsen op Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen, of medailles op Europese kampioenschappen in Olympische disciplines. Finales en medailles spreken tot de verbeelding, worden opgepikt door de media en maken van onze topsporters rolmodellen die jongeren kunnen motiveren en inspireren om hun dromen en ambities waar te maken. Omdat de lat hoog ligt, hebben we aandacht voor de kwaliteit van het proces naar de top. We investeren daarom in programmakosten voor deelname aan (inter)nationale stages en wedstrijden, we bouwen aan een kwalitatieve coaching staf en multidisciplinaire omkadering en voorzien contracten zodat topsporters en topsport studenten zich volop kunnen focussen op het leveren van topprestaties. Waar nodig voorzien we in vorming en bijscholing van coaches en stimuleren we wetenschappelijke ondersteuning en innovatieve projecten die kunnen zorgen voor de “marginal gains” die in topsport zo belangrijk zijn. We vinden het belangrijk dat onze topsporters en coaches kunnen werken in een veilig en gezond topsportklimaat en helpen hen aan het einde van hun actieve carrière om de transitie te maken naar het leven na topsport, zodat ze ook hier succesvol en gelukkig kunnen zijn.

Belgian boxer Oshin Derieuw (in blue) and Hungarian boxer Anna Luca Hamori (in red) pictured in action during a fight in the semi-finals in the women's -66kg boxing competition at the European Games in Krakow, Poland on Friday 30 June 2023. The 3rd European Games, informally known as Krakow-Malopolska 2023, is a scheduled international sporting event that will be held from 21 June to 02 July 2023 in Krakow and Malopolska, Poland. BELGA PHOTO LAURIE DIEFFEMBACQ

De weg naar topprestaties is lang en uitdagend. Een succesvolle carrière op het hoogste niveau is niet voor iedereen weggelegd. We vinden het daarom belangrijk dat beloftevolle jongeren topsport en studie succesvol kunnen combineren, zowel op het niveau van het middelbaar onderwijs (al dan niet in een topsportschool) als op niveau van hogescholen en universiteiten. Beloftevolle jongeren die voldoen aan de selectiecriteria en die zich op de ontwikkelingslijn richting top 8 op mondiaal niveau bevinden, ondersteunen we door in programmakosten, coaches en omkadering te voorzien.

Omdat we onze topsportbudgetten zo efficiënt en gericht mogelijk willen inzetten, besteden we eveneens aandacht aan de basis van de topsportpiramide en ondersteunen we talentdetectieprogramma’s van de topsportfederaties. We stimuleren het gebruik van sportspecifieke ontwikkelingslijnen en prestatielijnen die gericht zijn op het hoogste internationaal niveau.

Ook andere afdelingen van Sport Vlaanderen leveren een belangrijke bijdrage aan de realisatie van duurzaam topsportsucces op lange termijn. Het ondersteunen van drempelverlagende en innovatieve projecten, het stimuleren van jeugdsport en sportkampen, het opleiden van trainers via de Vlaamse Trainersschool, het voeren van gerichte sportpromotie campagnes en het voorzien van excellente trainingsfaciliteiten zijn essentieel om kinderen aan te zetten tot sporten en een grote vijver te creëren waaruit talenten kunnen groeien.

In het topsportactieplan Vlaanderen V (2021-2024) staat onze topsportwerking in detail uitgelegd.