Ons topsportbeleid

We ondersteunen de volledige topsportpiramide

Van talentdetectieprogramma’s over ontwikkelingsprogramma’s naar prestatieprogramma’s: we ondersteunen de volledige topsportpiramide.

Ons topsportbeleid voeren we samen met de Vlaamse topsportfederaties. Op elk niveau van de topsportpiramide creëren we in nauw overleg met de technisch directeurs voorwaarden waarbinnen topsporters hun talent maximaal kunnen ontplooien. We streven naar een topsportcultuur waar samenwerking, excelleren en integriteit centraal staan. Op nationaal niveau werken we nauw samen met het BOIC en vormen we het fundament van Team Belgium.

Bovenaan de piramide ligt de focus op het behalen van top 8 plaatsen op Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen, of medailles op Europese kampioenschappen in olympische disciplines. Finales en medailles spreken tot de verbeelding, worden opgepikt door de media en maken van onze topsporters rolmodellen die jongeren kunnen motiveren en inspireren om hun dromen en ambities waar te maken.

Omdat de lat hoog ligt, hebben we aandacht voor de kwaliteit van het proces naar de top. We investeren daarom in programmakosten voor deelname aan (inter)nationale stages en wedstrijden, we bouwen aan een kwalitatieve coaching staf en multidisciplinaire omkadering en voorzien contracten zodat topsporters en topsportstudenten zich volop kunnen focussen op topprestaties.

Waar nodig voorzien we in vorming en bijscholing van coaches en stimuleren we wetenschappelijke ondersteuning en innovatieve projecten die kunnen zorgen voor de “marginal gains” die in topsport zo belangrijk zijn.

We vinden het belangrijk dat onze topsporters en coaches kunnen werken in een veilig en gezond topsportklimaat en helpen hen aan het einde van hun actieve carrière om de overgang te maken naar een leven na de topsport, zodat ze ook na hun leven als topsporter succesvol en gelukkig kunnen zijn.

Belgian boxer Oshin Derieuw (in blue) and Hungarian boxer Anna Luca Hamori (in red) pictured in action during a fight in the semi-finals in the women's -66kg boxing competition at the European Games in Krakow, Poland on Friday 30 June 2023. The 3rd European Games, informally known as Krakow-Malopolska 2023, is a scheduled international sporting event that will be held from 21 June to 02 July 2023 in Krakow and Malopolska, Poland. BELGA PHOTO LAURIE DIEFFEMBACQ

De weg naar topprestaties is lang en uitdagend. Een succesvolle carrière op het hoogste niveau is niet voor iedereen weggelegd. We vinden het daarom belangrijk dat beloftevolle jongeren topsport en studie succesvol kunnen combineren, zowel in het secundair onderwijs (al dan niet in een topsportschool) als aan de hogeschool of aan de universiteit. Beloftevolle jongeren die voldoen aan de selectiecriteria en zich op de ontwikkelingslijn richting top 8 op wereldvlak bevinden, ondersteunen we door in programmakosten, coaches en omkadering te voorzien.

We besteden ook aandacht aan de basis van de topsportpiramide en ondersteunen talentdetectieprogramma’s van de topsportfederaties. We stimuleren hen om sportspecifieke ontwikkelingslijnen en prestatielijnen te gebruiken die gericht zijn op het hoogste internationaal niveau.

Daarnaast ondersteunen we drempelverlagende en innovatieve projecten, stimuleren we jeugdsport en sportkampen, leiden we trainers op via de Vlaamse Trainersschool, voeren we gerichte sportpromotiecampagnes en voorzien we trainingsfaciliteiten van topniveau. Stuk voor stuk essentiële bijdragen die kinderen aanzetten tot sporten. Zo creëren we een grote vijver waaruit talenten kunnen groeien en investeren we in een duurzaam topsportsucces op lange termijn.

Wil je meer weten over ons topsportbeleid? In het topsportactieplan Vlaanderen V (2021-2024) staat onze topsportwerking in detail uitgelegd.