Afdeling Topsport

"Een topsportcultuur waar integriteit, samenwerken en excelleren centraal staan, daar gaan we voor!"

Tom Coeckelberghs

Afdelingshoofd Topsport

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Tom Coeckelberghs

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Programmamanagement

De Programmamanagers Topsport helpen mee met het creëren van zo optimaal mogelijke condities zodat topprestaties geleverd kunnen worden. 

Zo ondersteunen ze de federaties bij de opmaak en uitvoering van hun topsportbeleid en hebben ze een adviserende rol inzake de subsidiëring en financiering van topsportprogramma's.

Elke Programmamanager is verantwoordelijk voor een aantal federaties. Daarnaast nemen de meeste Programmamanagers een trekkende rol op binnen één of meerdere overkoepelende topsportprojecten (vb. topsportscholen, databeheer, infrastructuur, beleid).

Indien je graag wenst te weten welke Programmamanager samenwerkt met jouw federatie of verantwoordelijk is voor welk project, kan je contact opnemen met de Coördinator van het team. 

 

Wim Meiresonne

Coördinator Programmamanagement

Maarten Avonds

Programmamanager Topsport

Louis Croenen

Programmamanager Topsport

Sofie Debaere

Programmamanager Topsport

Tom Pelsmaekers

Programmamanager Topsport

Bert Six

Programmamanager Topsport

Tommy Verlinde

Programmamanager Topsport

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Wim Meiresonne

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Maarten Avonds

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Louis Croenen

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Sofie Debaere

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Tom Pelsmaekers

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Bert Six

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Tommy Verlinde

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Topsport & Wetenschap

Het team Topsport & Wetenschap ondersteunt de federaties in hun zoektocht naar wetenschappelijk onderbouwde toepassingen waarmee een topsporter beter begeleid en/of opgevolgd kan worden en helpt de federaties met het detecteren van noden op het veld binnen dit domein.

Ook de adviesverlening inzake de uitbouw van sportinfrastructuur valt onder hun takenpakket. 

Sofie Debaere

Coördinator Topsport & Wetenschap

Stephanie Scheirlynck

Domeinexpert voeding

Jon Strubbe

Domeinexpert mentale paraatheid

Joachim Taelman

Domeinexpert Technologie & Innovatie

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Sofie Debaere

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Stephanie Scheirlynck

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Jon Strubbe

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Joachim Taelman

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Carrièrebegeleiding Topsport

"Van topsporter naar topmens", is ons motto! Het is namelijk de missie van Carrièrebegeleiding Topsport om topsporters te ondersteunen in het behalen van de beste sportieve prestaties, persoonlijke leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en hen voor te bereiden op het leven na topsport. Er wordt hierbij gefocust op twee cruciale momenten in de topsportloopbaan, nl. de periode na het secundair onderwijs en de periode rond het einde van de topsportcarrière.

Kristel Taelman

Coördinator Carrièrebegeleiding Topsport

Hetty Boons

Carrièrebegeleider Topsport

Sofie Hendrickx

Carrièrebegeleider Topsport

Dominique Monami

Carrièrebegeleider Topsport

Liesbet Van Breedam

Carrièrebegeleider Topsport

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Kristel Taelman

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Hetty Boons

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Sofie Hendrickx

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Dominique Monami

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Liesbet Van Breedam

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Topsport & Ethiek

De consultent Ethiek staat de federaties bij in het creëren en behouden van een veilige topsportcultuur voor onze topsporters, trainers en omkadering. Belangrijke thema’s hierbij zijn ethiek, integriteit en grensoverschrijdend gedrag in de topsport.

We willen een aanspreekpunt zijn voor topsporters met vragen of bezorgdheden omtrent deze thema’s zodat de nodige stappen kunnen genomen worden in functie van hun welzijn en het (opnieuw) creëren van een veilig topsportklimaat. 

Eline Berings

Consulent Ethiek

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Eline Berings

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Vorming Topsport

De vormingscoördinator Topsport ondersteunt en stimuleert de permanente vorming van in service topsporttrainers en technisch directeurs topsport onder meer via het uitwerken van vormingsinitiatieven op verschillende niveaus (individuele trajecten, lerende netwerken, ...).  

Jon Strubbe

Vormingscoördinator Topsport

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Jon Strubbe

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Administratie Topsport

Onze administratieve duizendpoot ondersteunt het volledige topsportteam waar nodig. Haar verantwoordelijkheden situeren zich binnen diverse domeinen zoals Boekhouding, HR & Communicatie. 

Lies Boodts

Administratief Medewerker Topsport

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Lies Boodts

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.