Welke statuten zijn er en welke sporten komen in aanmerking?

Wist je dat je met een topsportstatuut een doorgedreven topsportopleiding kan volgen en tegelijkertijd naar school kan blijven gaan? Hieronder leggen we uit wat topsportstatuten zijn en voor welke sporttakken ze gelden. Onderaan kan je de aanvraagprocedure vinden.

Welke soorten topsportstatuut zijn er?

We onderscheiden vier soorten topsportstatuten: A, B, F (flexibel leertraject buiten de topsportschool) en Topsportbelofte (enkel lager onderwijs gymnastiek). Het topsportstatuut A of B wordt toegekend afhankelijk van het aantal geschatte halve dagen afwezigheid per schooljaar. Er is geen verschil in waarde tussen het topsportstatuut A en B.

Welke sporttakken komen in aanmerking voor een topsportstatuut A en B?

We bieden topsportstatuten aan voor verschillende sporttakken. Voor het huidig schooljaar 2023- 2024 kan je een topsportstatuut krijgen in de volgende sporttakken:

  • Leerlingen secundair onderwijs vanaf de eerste graad: basketbal, golf, gymnastiek meisjes, tafeltennis, tennis, voetbal meisjes, volleybal en zwemmen meisjes.
  • Leerlingen secundair onderwijs vanaf de tweede graad: judo, snowboard, gymnastiek jongens, voetbal jongens, wielrennen en zwemmen jongens.

Welke sporttakken komen in aanmerking voor een flexibel leertraject (statuut F)?

  • Leerlingen secundair onderwijs vanaf de eerste graad: paardrijden, gymnastiek jongens
  • Leerlingen secundair onderwijs vanaf de tweede graad: hockey, triatlon

Als je een topsportstatuut F hebt, kan je gewoon naar een reguliere school gaan en toch genieten van individuele vrijstellingen en afwezigheden voor je sportactiviteiten, onder begeleiding van je club of persoonlijke trainer. Leerlingen met een topsportstatuut F kunnen niet inschrijven in een topsportstudierichting. 

De klassenraad bepaalt in functie van de individuele leerling voor welke vakken of vakonderdelen hij of zij een vrijstelling kan krijgen voor de les, taken, toetsen of examens. Tijdens de vrijgekomen lesuren kan de leerling met een topsportstatuut F trainen onder verantwoordelijkheid van de club of clubtrainer. 

Zo kan je je sport blijven uitoefenen en je opleiding volgen op hetzelfde moment. Het beste van twee werelden, toch? 

Hoe vraag je een topsportstatuut aan?

Om in aanmerking te komen voor een topsportstatuut, moet je een selectieprocedure volgen en voldoen aan bepaalde criteria. De procedure en criteria verschillen per sporttak.

Belangrijk! Je moet een topsportstatuut altijd via jouw topsportfederatie aanvragen.

Wanneer vraag je jouw statuut aan?

Check op de website van jouw topsportfederatie wat de deadline is voor de aanvraag van je topsportstatuut. De aanvragen die door je topsportfederatie worden voorgelegd, worden eind juni of eind augustus besproken door de gemengde selectiecommissie (samengesteld uit leden van Sport Vlaanderen, het BOIC en de Vlaamse Sportfederatie).

Héél uitzonderlijk en enkel wanneer je een grondige reden hebt, kan een aanvraag ingediend worden tot 14 januari van het desbetreffend schooljaar. 

Het topsportstatuut is geldig voor 1 schooljaar en moet jaarlijks hernieuwd worden.