Hieronder geven we duiding bij het stappenplan van een EVC-procedure

Stap 1: Bereid je goed voor (indentificatiefase)

Je kan een EVC-procedure aanvragen wanneer je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent minstens 25 jaar.
 • Je bent gedurende minstens vijf jaar actief als trainer in jouw sport met de doelgroep van het gevraagde opleidingsniveau.
 • Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor het gevraagde opleidingsniveau.
 • Je vroeg de laatste twee jaar geen EVC-procedure aan voor dezelfde opleiding die je nu wenst aan te vragen.
 • Je bent niet ingeschreven voor de opleiding waarvoor je nu een EVC-procedure wil starten.

Vraag zeker ook een gesprek met de Directeur Sportkaderopleiding (DSKO) van jouw sport. Hij/zij zal samen met jou controleren of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en bekijken of de EVC-procedure de meest geschikte weg is voor jou.

Stap 2: Vul het aanvraagformulier in

Vul het aanvraagformulier onderaan deze pagina in. Je betaalt 180 euro administratiekosten op rekeningnummer BE93 3751 1172 3467 (BIC-code: BBRUBEBB) op naam van Sport Vlaanderen Afdeling Sportkaderopleiding. Vermeld EVC + je naam en voornaam.

Stap 3: De EVC-procedure start

Na ontvangst van het aanvraagformulier en de administratiekosten, bezorgt het VTS-secretariaat je een dossiernummer. Dit dossiernummer vermeld je in elke correspondentie m.b.t. de procedure.

Stap 4: Stel je EVC-portfolio samen (documentatiefase)

Stel je EVC-portfolio samen m.b.v. de voor het betrokken niveau:

 • in te vullen EVC-portfolio (sjabloon)
 • handleiding
 • evaluatieformulier (dat zal gebruikt worden door de EVC-jury)
Opleidingsniveau      
Initiator EVC-portfolio handleiding evaluatieformulier
Instructeur EVC-portfolio handleiding evaluatieformulier
Trainer C EVC-portfolio handleiding evaluatieformulier
Trainer B EVC-portfolio handleiding evaluatieformulier
Trainer A EVC-portfolio handleiding evaluatieformulier

 

Verzamel alle nodige bewijsstukken in je EVC-portfolio. Leg ook uit waarom je op basis van de procedure denkt in aanmerking te komen voor een gelijkstelling. Je gebruikt hiervoor het sjabloon ‘EVC-portfolio’.

Tijdens een EVC-procedure heb je maximaal 12 maanden de tijd om je volledige EVC-portfolio in te sturen.

Je stuurt je EVC-portfolio in één geheel en digitaal naar evc_evk@sport.vlaanderen.

Stap 5: Is je dossier ontvankelijk? (beoordelingsfase)

Als het EVC-portfolio werd ontvangen, krijg je binnen de zes weken een bericht of je in aanmerking komt voor het vervolg van de EVC-procedure.
Wordt je dossier ontvankelijk verklaard, dan word je uitgenodigd voor een EVC-competentiepeiling.
Indien niet, dat moet je twee jaar wachten voor je een nieuwe EVC-aanvraag kan doen voor dezelfde VTS-kwalificatie.

Betaal het correcte bedrag (zie hieronder) op rekeningnummer BE93 3751 1172 3467 (BIC-code: BBRUBEBB) op naam van Sport Vlaanderen Afdeling Sportkaderopleiding. Vermeld ‘EVC + je naam en voornaam’.

Bedrag per niveau:

 • Initiator: 250 euro
 • Instructeur: 400 euro
 • Trainer C: 400 euro
 • Trainer B: 650 euro
 • Trainer A: 1000 euro

Zodra de betaling ontvangen werd, stellen we een EVC-jury van sporttakspecifieke en sporttakoverschrijdende experts samen.

Stap 6: Beoordeling van je competentie

Op basis van je EVC-portfolio en een competentiegericht interview beoordeelt de EVC-jury je competenties. De jury kan je uitnodigen voor een extra beheersingsproef.

Stap 7: Terugkoppeling (certificeringsfase)

Uiterlijk vier weken na de competentiepeiling informeert het VTS-secretariaat je over de beslissing van de jury. Die beslissing wordt gemotiveerd.

Aanvragen EVC sporttakgerichte opleidingen