Hieronder geven we duiding bij het stappenplan van een EVK-procedure

Stap 1: Voorbereiding (identificatiefase)

Controleer of je kwalificatie in de assimilatietabel voorkomt.

Komt je (trainers)kwalificatie voor in de assimilatietabel, doe dan je aanvraag via deze weg.

 

Komt je (trainers)kwalificatie niet voor in de assimilatietabel, ga verder.

Controleer of:

  • de (trainers)opleiding die jij volgde eindigde met een evaluatie;
  • je een kopie hebt van je kwalificatie;
  • je voldoende bewijsstukken hebt (zie punt 5).

Vraag een gesprek met de Directeur Sportkaderopleiding (DSKO) van je sport. Hij/zij zal samen met jou controleren of je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en bekijken of de EVK-procedure de meest geschikte weg is voor jou.

Stap 2: Verzamel de bewijsstukken (documentatiefase)

1. Maak een gebruikersprofiel aan op onze website via de rubriek ‘Mijn VTS’.
2. Je ontvangt een e-mail met je persoonlijke gebruikersnaam waarmee je in combinatie met je wachtwoord kan aanmelden.
3. Je meldt aan met je gebruikersnaam en wachtwoord via Mijn VTS.
4. Ga in de linkermenu naar ‘VTS-digiloket’
     • Bij ‘Soort portfolio selecteren’, kies je Soort: EVK-procedure
     • Klik op ‘Doorgaan’ en volg de instructies

Stap 3: Aanvraag

1. Maak een gebruikersprofiel aan op onze website via de rubriek ‘Mijn VTS

2. Je kan nu aanmelden via itsme, e-id, mobiele app of sms.

3. Ga in de linkermenu van je MijnVTS-profiel naar het ‘VTS-digiloket’

 

Bij ‘Soort portfolio selecteren’, kies je Soort: EVK-procedure. Klik op ‘Doorgaan’ en volg de instructies

Je ontvangt een e-mail met een betalingsuitnodiging voor de 180 euro administratiekosten zodra we je aanvraag administratief hebben verwerkt.

Stap 4: Onderzoek (beoordelingsfase)

Na ontvangst van de 180 euro administratiekosten en alle bewijsstukken, onderzoekt de EVK-commissie je bewijsstukken op authenticiteit en relevantie. Ze vergelijkt de inhoud van de opleiding die jij volgde met de inhoud van de VTS-opleiding.

Stap 5: Terugkoppeling (certificeringsfase)

De Vlaamse Trainersschool beslist op basis van de bewijsstukken die jij bezorgde:

  • je volledig gelijk te stellen met een VTS-kwalificatie;
  • je vrij te stellen van een aantal modules of vakken van een VTS-opleiding;
  • je geen vrijstellingen toe te kennen.

 

Uiterlijk zes weken na betaling van de 180 euro administratiekosten ontvang je een e-mail met de beslissing.