Niveau 1 van deze module focust op het analyseren, reflecteren en aanpassen van je eigen trainersgedrag en bestaat uit twee nauw aan elkaar verwante vakken die samen gevolgd moeten worden. Je wordt minstens 16 jaar in de loop van kalenderjaar waarin je deze module volgt, je bent geslaagd of vrijgesteld voor de module Start 2 Coach én bent actief als trainer.

Niveau 2 van deze module bouwt verder op de competenties die verworven werden in de module Levenslang leren - niveau 1 en dit zowel verdiepend als verbredend en bestaat uit drie vakken die samen gevolgd moeten worden. Je bent Trainer B of hebt de module 'Levenslang leren (niveau 1)' met succes afgewerkt.