De FUNdamentele bewegingsvaardigheden vanuit Multimove, vormen de basis waarop we verder bouwen in de Coach 4 Skills-opleiding. Binnen Multimove (3-8 jaar) ligt de focus eerder op het zelf en geïsoleerd uitvoeren van de FUNdamentele bewegingsvaardigheden, maar oudere kinderen ontwikkelen verder binnen meer complexe beweegvormen. Die noemen we de 11 bewegingsfamilies.

Bewegen wordt complexer, met meer samenhang of combinatie van FUNdamentele bewegingsvaardigheden. Aspecten als ‘samen’ en ‘tegen’ uitvoeren komen er meer tot in uiting.

Tijdens de Coach 4 Skills-opleiding leer je op een praktijkgerichte manier hoe je de 11 verschillende bewegingsfamilies op een kwalitatieve manier aan bod kan laten komen.

Wat doet een Coach 4 Skills?

De Coach 4 Skills ontwikkelt brede bewegingsvaardigheden bij kinderen van 6 tot 12 jaar door een gevarieerd bewegingsprogramma uit te werken waarbij 11 bewegingsfamilies evenwaardig aan bod komen.

De Coach 4 Skills brengt deze bewegingsactiviteiten daarbij op een kwalitatieve pedagogisch-didactische manier aan bij de kinderen.

Voor wie is de opleiding Coach 4 skills bedoeld?

De Coach 4 Skills opleiding is een meerwaarde voor trainers die kinderen extra ontwikkelkansen willen bieden. Dit kan in verschillende contexten. Na de opleiding weet je:

 • hoe je een veelzijdig bewegingsaanbod creëert of geeft in o.a. multisportclubs, (omni)sportkampen, sportacademies, buurtsportorganisaties, naschoolse opvang, enz.
 • hoe je binnen het unisport-aanbod brede motorische ontwikkeling integreert met als doel om een hoger potentieel te bereiken of drop-out van je sporters tegen te gaan (Active for life).

Wat leer je in de opleiding Coach 4 Skills?

De opleiding Coach 4 Skills bestaat uit 35u praktijk, 14u theorie, 8u stage en 3u zelfstudie thuis.

Ze bestaat uit vier modules:

 1. Start 2 Coach = een basis voor verantwoord training geven (7u theorie + 8u praktijk)
 1. Breed motorisch ontwikkelen, hoe zit dat in elkaar?
  1. Introductie tot de opleiding Coach 4 Skills (1u theorie)
  2. Motorisch leren en ontwikkeling (6u theorie)
  3. Multimove voor kinderen (3u zelfstudie via e-learning)
 1. Trainingspraktijken en coaching van de 11 bewegingsfamilies (25u praktijk)
  1. What 2 Coach = de bewegingsfamilies in de praktijk leren omzetten in bewegingsactiviteiten
  2. How 2 Coach = hoe zorg ik dat die bewegingsactiviteiten goed verlopen?
 1. Stage
  1. Aan de slag in de praktijk! (8u praktijkstage)
  2. Feedback en reflectie stage (2u praktijk)

 

Heb je al een Start 2 Coach- of Multimove-module gevolgd? Dan word je hiervoor automatisch vrijgesteld.

Waar kan je als Coach 4 Skills terecht?

De opleiding focust zich op onder meer deze doelgroepen:

 • Unisporttrainers die hun trainingen willen verrijken met oefenstof waardoor hun sporters een brede basismotoriek ontwikkelen i.f.v. sportplezier en sportprestatie
 • Unisporttrainers die naast hun unisport-aanbod ook een multisport-aanbod willen aanbieden in de club.
 • Trainers van multisportclubs, sportacademies, bewegingslessen, enz.
 • Begeleiders van naschoolse opvang
 • Monitoren van sportkampen
 • Monitoren of animatoren van buurtsportinitiatieven
 • Begeleiders uit jeugdinitiatieven of -bewegingen waarbij doelbewust gespeeld wordt
 • enz.