De kindertijd is de ‘window of opportunity’ waarin we onze basismotoriek ontwikkelen. Kinderen die verschillende bewegingsfamilies inoefenen:

  • zijn vaardiger;
  • ervaren meer sport- en beweegplezier;
  • hebben minder kans op blessures;
  • hebben meer kans om levenslang te bewegen (actieve levensstijl).
A young girl is smiling as she climbs a gymnastics landing pad. There are other children behind her. They are in a gymnasium.

Opleidingsaanbod brede motorische ontwikkeling

Het belang van een brede motorische ontwikkeling van jonge sporters is wetenschappelijk onderzocht. De Vlaamse Trainersschool ontwikkelde twee opleidingen die zich hierop richten.

Wil je wat meer achtergrond rond brede motorische ontwikkeling, bekijk dan deze webpagina.