Vanaf 29 oktober 2020 :Laatste Update

Vanaf 29 oktober 2020 :Laatste Update

Beste club, vereniging, sporter

 

Vanuit Sport Vlaanderen willen we iedereen absoluut de mogelijkheid geven om maximaal in beweging te blijven, zowel wat betreft de georganiseerde als de niet-georganiseerde sportbeoefening; uiteraard binnen het kader van de richtlijnen afgekondigd door de Vlaamse en Federale regering.

 

Naar aanleiding van de bijkomende maatregelen die gisterenavond werden afgekondigd door de Vlaamse Regering in de strijd tegen corona, willen we jullie via deze weg op de hoogte brengen van de concrete bijkomende implicaties voor de sport- en vrijetijdssector die gelden vanaf donderdag 29/10 voor onbepaalde duur (deze worden wekelijks geëvalueerd en desgevallend bijgestuurd).   

 

 • Algemeen geldt een samenscholingsverbod op openbaar domein voor meer dan 4 personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend. De veiligheidsafstand van 1,5 meter blijft gelden. Wanneer de veiligheidsafstand niet kan gegarandeerd worden, is men verplicht een mondmasker te dragen

 

 • De veiligheidsafstand en het mondmasker zijn niet verplicht:
  • voor mensen die onder hetzelfde dak wonen onderling
  • onderling tussen personen die elkaar ontmoeten in het kader van het duurzaam onderhouden van nauwere contacten
  • voor kinderen tot en met 12 jaar

 

 • wat betreft de professionele sportbeoefening
  • wedstrijden kunnen doorgaan. Geen publiek toegelaten, en dit zowel indoor als outdoor. De trainingen kunnen verder doorgaan cfr. het protocol.

 

 • wat betreft de niet-professionele sportbeoefening

 

  • voor kinderen tot en met 12 jaar (geboortejaar 2008 of later) gelden er geen beperkingen op het vlak van sportbeoefening (noch indoor, noch outdoor). De aanwezigheid van publiek wordt verplicht beperkt tot maximum 1 gezinslid per deelnemer (met mondmasker).

 

  • voor kinderen ouder dan 12 jaar (geboortejaar 2007 of vroeger) en volwassenen

 

   • is het verboden om indoor sport te beoefenen
   • is het toegelaten om (niet-georganiseerde) outdoor sport te beoefenen, maximaal in een groep van 4 personen (kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend).

 

 • zwembaden, fitness en klimzalen zijn verplicht gesloten

 

 • overnachtingen (onder andere in het kader van sportklassen en -stages) zijn verboden.

 

 • wat betreft de sportkampen (tijdens de herfstvakantie)

 

  • internaatkampen zijn verboden
  • externaatkampen zijn verboden voor kinderen ouder dan 12 jaar (geboortejaar 2007 of vroeger)
  • externaatkampen voor kinderen tot en met 12 jaar (geboortejaar 2008 of later) kunnen doorgaan cfr. de richtlijnen vastgelegd in het protocol

 

 • de buitenspeeltuinen blijven open. Let wel, ook hier geldt een samenscholingsverbod voor meer dan 4 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegerekend.

 

 

Specifiek voor Sport Vlaanderen Brugge vertaalt zich dit in volgende zaken vanaf donderdag 29/10:

 

Alle indooractiviteiten +12 jaar zijn verboden

 • Sluiting fitness
 • Sluiting klimzaal
 • Geen badminton meer mogelijk
 • Ook de andere indooraccommodaties sluiten voor personen +12 jaar
 • Onder 13 jaar kunnen alle activiteiten onbeperkt doorgaan

 

Voor het overige blijven de geldende regels en richtlijnen onverminderd van kracht. Voor meer algemene info hieromtrent kunnen jullie steeds terecht op https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/.

Heb je nog specifieke vragen omtrent jouw geplande activiteiten in Sport Vlaanderen Brugge? Neem gerust contact op via res.brugge@sport.vlaanderen.

Vanaf 14 oktober 2020 : Laatste Update

Vanaf 14 oktober 2020 : Laatste Update

 Beste club, vereniging, sporter,

 

Al sinds de uitbraak van het coronavirus is er op regelmatige basis overleg tussen de sportsector, Vlaams minister van Sport Ben Weyts en artsen. De situatie wordt voortdurend gemonitord. Zoals jullie ook kunnen vaststellen, stijgen de besmettingscijfers opnieuw zorgwekkend.

 

Naar aanleiding van de beslissingen die gisteren zijn genomen door de minister in overleg met de sportsector, willen we jullie via deze weg op de hoogte brengen van de concrete implicaties die gelden vanaf woensdag 14 oktober.

 

Vanaf woensdag 14 oktober tot en met 13 november 2020 schakelt de sportsector in heel Vlaanderen over naar code oranje.

 

Concreet betekent dit:

 • dat alle indoorsportactiviteiten, waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden, voor iedereen ouder dan 12 jaar, tijdelijk verboden zijn; er kunnen bijvoorbeeld geen wedstrijden basketbal meer georganiseerd worden, maar een contactloze activiteit zoals enkelspel badminton kan nog wel.
 • dat alle kleedkamers (en douches) sluiten, behalve in zwembaden.

 

De Vlaamse sportsector adviseert bovendien om in de huidige situatie zoveel mogelijk sportactiviteiten buiten te organiseren. En zelfs als je buiten sport, zoveel mogelijk voldoende afstand te bewaren.

 

Specifiek voor Sport Vlaanderen Brugge vertaalt zich dit in volgende zaken vanaf woensdag 14/10 voor +12 jarigen:

 • Douches en kleedkamers: gesloten
 • Squash: gesloten
 • Badminton: enkelspel mogelijk, dubbel niet.
 • Contactsporten (gevechtsporten, basket, volleybal, …): geen wedstrijden meer indoor tot en met 08/11. Trainen kan mits alles contactloos georganiseerd wordt.
 • Indien u als club uw wedstrijduren wenst te behouden om contactloos te trainen, gelieve dit ons te laten weten via res.brugge@sport.vlaanderen
 • Alle andere sporttakken en sportfaciliteiten blijven beschikbaar zoals voorbije periode. Ook fitness en klimmen blijven open op reservatie ( niet reserveren via online formulier )
 • Klimmen en fitness kan in de week enkel nog tot 21u30 op zaterdag tot 17 uur en op zondag tot 13 uur 

 

Voor het overige blijven de geldende regels en richtlijnen onverminderd van kracht. Voor meer algemene info hieromtrent kunnen jullie steeds terecht op https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/.

 

Met een leidraad willen we bovendien federaties, clubs, sportcentra, evenementorganisatoren en alle andere instanties en mensen die sport aanbieden, op welke manier dan ook, duidelijkheid verschaffen over de fase waarin we ons bevinden. De leidraad ‘code oranje’ kan je raadplegen via volgende link https://www.sport.vlaanderen/media/14977/leidraadcodeoranje.pdf.

 

Heb je nog specifieke vragen omtrent jouw geplande activiteiten in Sport Vlaanderen Brugge? Neem gerust contact op via res.brugge@sport.vlaanderen.

Vanaf 17 aug 2020: heropening fitness, klimzaal en squash

Vanaf maandag 17/08 opent Sport Vlaanderen Brugge opnieuw volgende accommodaties

 • Fitness
 • Klimzaal
 • Squash

 Ook andere indoor reservaties zijn opnieuw mogelijk. Wij vragen wel aan iedereen om nog altijd maximaal in te zetten op outdoor sporten!

 

Onze openingsuren vanaf 17 aug. 2020 zijn

 • Maandag tot vrijdag: 08.00 - 23.00 u
 • Zaterdag: 08.00 - 18.00 u
 • Zondag: 08.00 - 13.00 u

 

Andere centrumspecifieke zaken

 • Contactgegevens van bezoekers aan ons centrum moeten bijgehouden worden. Clubs zijn zelf verantwoordelijk om de deelnemers aan hun sportactiviteiten op te lijsten.
 • Kleedkamers, douches, sanitair: deze blijven in gebruik zoals voorgaande periode
 • Manier van betalen: enkel met bankkaart of contactloos!
 • Een mondmasker is verplicht in de gangen van onze gebouwen. Aan ouders wordt gevraagd om kinderen buiten op te wachten na een training

Vanaf 29 juli 2020: sluiting fitness, klimzaal en squash

Gebruik infrastructuur

 • Sluiting fitness, klimzaal en squashterreinen van 29/07 tot en met 31/08. Periode kan verlengd worden.

 

Modaliteiten

 • Wij zetten maximaal in op outdoor sporten. Lopende reservaties indoor van particulieren en clubs blijven geldig, maar we nemen geen nieuwe reservaties aan indoor. Clubs worden ook gevraagd om maximaal outdoor te sporten.
 • Contactgegevens van bezoekers aan ons centrum moeten bijgehouden worden. Clubs zijn zelf verantwoordelijk voor de deelnemers aan hun sportactiviteiten op te lijsten.

 

Openingsuren

 • Maandag tot vrijdag: 8u tot 22u
 • Zaterdag: 8u tot 18u
 • Zondag: 8u tot 13u

 

Andere centrumspecifieke zaken

 • Kleedkamers, douches, sanitair: deze blijven in gebruik zoals voorgaande periode.
 • Manier van betalen: enkel met bankkaart of contactloos!
 • Mondmasker is verplicht in de gangen van onze gebouwen. Aan ouders wordt gevraagd om kinderen buiten op te wachten na een training.

 

Op deze manier schept Sport Vlaanderen een kader om aan onze klanten de mogelijkheid te bieden om vanaf 29 juli in de meest ruime zin gebruik te maken van de infrastructuur in onze centra binnen de krijtlijnen van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad en lokale overheden.

Op heden werden enkel de beslissingen betreffende deze fase definitief genomen en bekrachtigd. Wij zullen uiteraard de verdere evolutie omtrent de beslissingen betreffende de volgende fasen nauwlettend opvolgen en u hier vanzelfsprekend verder over informeren. In het bijzonder omtrent de toepassing er van in ons centrum.

Update 28 juli 2020: nieuwe corona-maatregelen

Onderstaand geven we graag de krachtlijnen van het Ministerieel Besluit van dinsdag 28 juli 2020 mee, die een impact hebben op onze sector en onze centra.

 • een maximum van 50 personen mag de activiteiten in georganiseerd verband, in het bijzonder door een club of vereniging, steeds in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter, bijwonen. De veiligheidsprotocollen dienen uiteraard strikt te worden nageleefd.
 • een maximum van 50 personen per bubbel mag de zomerkampen en -stages bijwonen mits naleving van de geldende modaliteiten.
 • een publiek van maximum 100 personen mag evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en wedstrijden bijwonen, voor zover deze binnen worden georganiseerd met naleving van de geldende modaliteiten (social distancing, mondmasker, hygiënische reflexen)
 • een publiek van maximum 200 personen mag evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en wedstrijden bijwonen, voor zover deze buiten worden georganiseerd met naleving van de geldende modaliteiten (social distancing, mondmasker, hygiënische reflexen)
 • onverminderd een eventueel protocol en onverminderd de richtlijnen en/of beperkingen bepaald door de bevoegde gemeentelijke overheid, mag eenieder deelnemen aan sportieve wedstrijden. Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist.
 • de bevoegde gemeentelijke overheid gebruikt de matrix bedoeld door de Nationale Veiligheidsraad (24 juni 2020) wanneer ze een toelatingsbeslissing neemt met betrekking tot de organisatie van een evenement, voorstelling of wedstrijd. Deze mogen niet plaatsvinden tussen één uur ’s nachts en zes uur ’s morgens.
 • eenieder is vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht om de mond en de neus te bedekken met een mondmasker of elk ander alternatief in stof
  • in de openbare gebouwen (voor de publiek toegankelijke delen);
  • op elke private of publieke druk bezochte plaats, bepaald door de bevoegde lokale overheid en afgebakend met een aanplakking die de tijdstippen preciseert waarop de verplichting van toepassing is;
  • in de inrichtingen die behoren tot de horecasector, behalve wanneer de klanten aan hun eigen tafel zitten;
  • bij evenementen, voorstellingen, gezeten recepties en wedstrijden;
 • Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.
 • Massa-evenementen blijven uiteraard verboden.  
 • In de inrichtingen die behoren tot de horecasector gelden specifieke modaliteiten (minstens 1,5 meter afstand tussen de tafels, tenzij deze worden gescheiden door een plexiglazen wand of een gelijkwaardig alternatief, met een minimale hoogte van 1,8 meter / maximum 10 personen per tafel toegestaan / enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan / elke klant moet aan zijn eigen tafel blijven zitten / het dragen van een mondmasker door het personeel is verplicht in de zaal en de keuken/ er is geen enkele bediening aan de bar toegestaan, met uitzondering van eenmanszaken met naleving van een afstand van 1,5 meter / terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de gemeentelijke overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden /  drankgelegenheden en restaurants mogen tot één uur ’s nachts open blijven, tenzij de gemeentelijke overheid oplegt dat ze eerder moeten sluiten/ de contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren).
 • De contactgegevens van één bezoeker of deelnemer per huishouden, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst op de wellnesscentra, de gemeenschappelijke sportlessen en de zwembaden. Deze gegevens moeten worden bewaard gedurende 14 kalenderdagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren. Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen COVID-19. Ze moeten worden vernietigd na 14 kalenderdagen en de bezoekers of deelnemers moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven. Voor de bezoekers of deelnemers die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

 

Vanaf 20 juli 2020: mondmaskers verplicht

Dragen mondmaskers vanaf 20 juli

Vanaf 20/07 vragen wij aan alle klanten en bezoekers van Sport Vlaanderen Brugge ouder dan 12 jaar om verplicht een mondmasker te dragen bij het betreden van het centrum. Dit tot je de sportaccommodatie (fitness, klimzaal, grote sporthal,…) bereikt hebt en ook bij het verlaten van het centrum.

 

Op deze manier willen wij duidelijke richtlijnen meegeven die in het belang zijn van zowel bezoekers als personeel van Sport Vlaanderen Brugge. Wij hopen op jullie begrip en goede opvolging van deze maatregel.

 

Voor vragen kan je terecht op volgend mailadres: hendrik.tratsaert@sport.vlaanderen