Vanaf 29 oktober 2021

 Beste sporters

 

De overheid verplicht opnieuw het gebruik van mondmaskers in openbare gebouwen.

Dit betekent dat vanaf 29 oktober 2021 iedereen ouder dan 12 jaar ook in onze accommodaties opnieuw een mondmasker moet dragen.

Deze verplichting geldt niet tijdens het sporten zelf noch tijdens het douchen (wel in de kleedkamers).

 

Bijkomend legt de overheid het gebruik van het Covid Safe Ticket op voor alle fitnesscentra in het land vanaf 01 november 2021

Dit betekent dat elke fitnesser bij aankomst een geldig Covid Safe Ticket moet tonen aan de bevoegde medewerkers.

 

1       Reglement CST

Iedereen die de fitnessruimte betreedt, moet over een geldig Covid Safe Ticket beschikken. Dit betekent dat men over één van de drie geldige certificaten moet beschikken:

 • Een geldig vaccinatiecertificaat: men is dubbel gevaccineerd met het Pfizer, Astrazeneca of Moderna vaccin of men is enkel gevaccineerd met het Johnson&Johnson vaccin.
 • Een herstelcertificaat dat duidt op genezing na eerdere besmetting. Dit is geldig vanaf 11 dagen na een positieve test en blijft 180 dagen na de positieve test geldig.
 • Een testcertificaat: je beschikt over een geldige negatieve test. Een negatieve PCR test blijft geldig tot 2 dagen na de testafname. Een Rapid Antigeen Test afgenomen door een medisch gekwalificeerde blijft 1 dag geldig na testafname. 

Deze attesten moeten bij aankomst kunnen getoond worden, samen met een identiteitsbewijs. De attesten kunnen worden voorgelegd aan de hand van de CovidSafe-app of op basis van een uitgeprinte versie met QR-code.

Bezoekers die niet over een geldig CST beschikken worden de toegang ontzegd.

 

2       Praktische organisatie

Het scannen van de Covid Safe Tickets gebeurt door medewerkers van het centrum, met een smartphone via de CovidScanBe-app.

Iedere gebruiker van de fitnessruimte moet zich vooraf melden aan het onthaal met volgende documenten:

 • ID-kaart
 • één van de opgesomde certificaten (via CovidSafe-app of een uitgeprinte versie met QR-code)

Iedereen met een geldig CST ontvangt een stempel. Verder zullen er op regelmatige basis controles gebeuren in de fitness om het CST te verifiëren.

 

Wij rekenen op je medewerking om samen iedereen zo coronaproof mogelijk te kunnen laten sporten.

 

Je vindt de laatste update van de coronamaatregelen in de sportsector op onze website of via deze link Wat zijn de maatregelen als je wil sporten? | Sport Vlaanderen

 

 

 

 

Heb je nog specifieke vragen? Neem gerust contact op via res.brugge@sport.vlaanderen

Update 22 maart 2021: nieuwe corona-maatregelen

Huidige regels voor de sport

Hieronder vind je de basisregels en de aangepaste protocollen voor sportactiviteiten vanaf 22 maart. Deze informatie is gebaseerd op de beslissingen van de persconferentie na het Overlegcomité van 19 maart 2021 en van het federale niveau (federaal Ministerieel Besluit en federale veel gestelde vragen).

In het kort:

Voor kinderen tot 13 jaar:

 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • Outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan. Indoor en outdoor kan dit in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum aantal personen. 
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

 • Indoor sporten is niet toegestaan.
 • Outdoor, en in zwembaden, is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maximum van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan.
 • We adviseren om voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby te kiezen. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding van COVID-19.

Voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) zijn de richtlijnen als volgt:

 • outdoor sportactiviteiten, trainingen of outdoor sportlessen volgen met maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand is toegestaan. Deze regel geldt voor alle outdoor activiteiten voor volwassenen binnen de samenscholingsregels die van kracht zijn voor de hele maatschappij.
 • In instructiebaden en sportbaden is trainen in groepen van maximum 10 personen (sportbegeleider inbegrepen) met 1,5 m afstand toegestaan.


Specifiek voor sportkampen tijdens de paasvakantie geldt:

 • sportkampen voor kinderen tot 13 jaar (°2008) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:
  • Groepen van max. 10 personen (exclusief begeleiders.
  • Bij voorkeur outdoor sportactiviteiten, indoor mogelijk indien noodzakelijk en volgens de richtlijnen in het protocol voor sportkampen. 
  • Kinderen hoeven geen afstand te bewaren en geen mondmasker te dragen.
  • Begeleiding draagt mondmaskers. 
  • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt.
  • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
  • Indoor lunchen is mogelijk, kleedkamergebruik is toegestaan.
  • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
  • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd. 


 • sportkampen voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot 19 jaar (°2002) kunnen doorgaan onder volgende voorwaarden:
  • Groepen van max. 10 personen (exclusief begeleiders).
  • Outdoor sporten met contact toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport. Indoor sporten niet toegestaan.
  • Geen andere hobby in de week waarin men een sportkamp volgt.
  • Begeleiding draagt mondmaskers.
  • Meerdaags aanbod: groepen blijven dezelfde tijdens aanbod.
  • Indoor lunchen is niet mogelijk. Kleedkamergebruik is toegestaan indien noodzakelijk en wordt tot strikte minimum beperkt. De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen worden hierbij strikt opgevolgd.
  • Overnachtingen zijn niet mogelijk.
  • De richtlijnen uit het protocol voor sportkampen voor kinderen en jongeren worden hierbij strikt opgevolgd. 

 

Algemeen geldt:

 • Enkel tijdens onderwijsactiviteiten van het leerplichtonderwijs zijn samenscholingen met meer dan 10 personen toegestaan. Die richtlijnen vind je terug op de site van Onderwijs Vlaanderen (typ “lichamelijke opvoeding” in de zoekbalk).
 • Zwembaden: instructiebaden, kinder- en sportbaden mogen open. Recreatiezones en subtropische zwembaden moeten gesloten blijven. Uitbaters van zwembaden passen de maatregelen in het Protocol voor zwembaden strikt toe. 
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en zwembaden. 
 • Sportkantines blijven gesloten.
 • Professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming van de bevoegde minister
 • Publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter
 • Wanneer je sport onder een overkapping (bv. tentstructuur) met vier zijwanden die volledig open zijn, zijn de regels voor outdoor sporten van toepassing.

 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

 

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je de laatste federale maatregelen.