Lummen - Schulensmeer - Loopomloop - Loopomloop Lummen - Schulensmeer

Problemen op deze route

Momenteel worden er natuurinrichtingswerken uitgevoerd in het Schulensbroek. Daarbij vind er heel wat werfverkeer plaats. Omwille van veiligheidsreden zullen delen van het gebied tijdelijk afgesloten worden voor het publiek. Voor loopomloop betekent dit het volgende: • Groene lus blijft toegankelijk • Rode lus is tussen Pijpekop en Beekstraat niet toegankelijk op weekdagen tussen 6u00 en 18u00. Men probeert de hinder zo veel mogelijk te beperken. Voor meer info: https://natuurpunt.wixsite.com/demerdelta of https://www.facebook.com/LifeDelta