Bornem - MTB-Route Bornem - Klein-Brabant

Routebeschrijving

Groene lus: (Bornem)  De groene lus vertrekt aan het sportcentrum Breeven en gaat via de Barelstraat en Barelhoeve “Kinderboerderij” - langs de achterzijde van het sportcentrum Breeven – doorheen velden van de Zeuthoek richting Oppuurs – via een veldweg en het fietspad naast het spoor naar Puurs (Sint-Pietersburcht) – aan watertoren rechtsaf en door het domein ‘Tekbroek’ – via de Overheide (knooppunt met 2 andere lussen : rood en blauw) terug naar Oppuurs – in de Kattestraat na 250 m over spoorweg rechtsaf in veldbaantje en via veldwegen naar de Boskant (Bornem) – langheen velden naar de zandwegen van Mariekerke en Branst – langs de Scheldedijk naar de dreven van het Graafschap Sint-Aldegonde – via veldwegen terug richting Bornem – even voorbij de Sint-Bernardusabdij rechtsaf via de Guil terug naar het Sportcentrum Breeven. Rode lus (Sint-Amands): De rode lus vertrekt aan de gemeentelijke sporthal van Sint-Amands, Sportlaan 7, 2890 Sint-Amands. Via enkele fietspaadjes gaat het dan in de richting van de oude spoorweg (Dendermonde –Puurs). Via enkele landwegen in de richting van Oppuurs komen we weer aan dezelfde spoorweg. Via het sportcentrum van Oppuurs rijdt men door het dorpscentrum van Oppuurs. Net buiten het centrum moet men in een bocht naar rechts, links afslaan. Via een veldweg en een fietspad rijdt men naar de Overheide Liezele (Puurs). Hier bevindt zich een knooppunt die van waaruit men naar de 2 overige lussen (groene en blauwe) kan. De rode lus loopt via een smal dreefje verder richting Lippelo. Men kruist de N17 (gevaar!). Door het centrum rijdt men vervolgens via veldwegen richting Lippelobos en passeert men het Kasteel Hof te Melis.Via het bos gaat het weer langs veldwegen richting Driehuizen (Opdorp – Buggenhout). Langs het zogenaamde Middelpunt van Vlaanderen en het 3-provinciënpunt (Provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen en Brabant). Via de Vekenstraat en veldwegen rijden we over een oude kasseiweg richting Sint-Amands. Aan een rond punt steekt men terug de N17 over en rijdt men verder via een veldweg en een betonbaantje terug in de richting van de oude spoorweg te Sint-Amands.In Sint-Amands rijdt men de spoorwegberm op in een singletrack richting Briel (Buggenhout) tot de Brielstraat. Dan terug richting Sint-Amands. Even voorbij de Sint-Amandse kinderboerderij rijdt men links het veld in richting binnendijk. Vervolgens via het zuiveringsstation van Sint-Amands terug richting sporthal.  Blauwe lus: (Puurs)  De blauwe lus vertrekt aan Sporthal De Vrijhals, zijde Dahliallaan te Breendonk – door de velden van de Steenbossen fietst men richting Liezele en via de Hoogheide naar het kasteel Hof ter Bollen. Via een veldweg naar Achterheide en naar het knooppunt met de 2 andere lussen (rood en groen). Aan Overheide is er een verbinding (ong. 2 km) naar de 2de startplaats aan de Sport- en Evenementenhal de Kollebloem in het centrum van Puurs. Via dezelfde verbinding kan men terug naar de blauwe route. De route loopt langs het Fort van Liezele en de Essendries naar Kalfort. Langs een veldweg rijdt men naar het fietspad naast de spoorweg, onder de N16 door en linksaf in de Vijverstraat. Na 200 m rechtsaf in het veld en via Kleine Amer en singlepad op de binnendijk van de Vliet richting Eikse Amer. Langs de Vliet via de Engelse Hoek naar Ruisbroek en via de Kaardijk naar het Hof ter Zielbeek. Hier door een bosstrookje met singletrack en via de achterzijde van het domein Hof van Coolhem naar het station van Ruisbroek. Naast de spoorweg via een woonwijk en veldweg richting Pullaar de N16 oversteken en langs de rotonde op de N17 met koperen gistkuipen van de brouwerij via de Rijweg en enkele veldwegen terug richting sporthal De Vrijhals