Jabbeke - MRB-Route Jabbeke - De Bossenroute

Problemen op deze route

In het domein Beisbroek is er momenteel een probleem met een aantal bomen die aftakelen en bijgevolg een gevaar vormen voor recreanten en sporters. Dit doet zich voor ter hoogte van de dreef die parallel loopt met de E40. Hierdoor zal de Bossenroute voor onbepaalde tijd worden omgeleid.