Lummen - MTB-Route - Lummen-Halen

Problemen op deze route

--- Vanaf nu is de aannemer is bezig met rioleringswerken langs de Sint-Rochusstraat - Genenbosstraat. Hierdoor zal het zijn dat je wat hinder ondervindt als je de blauwe lus rijdt. --- Daarnaast zal de bestaande brug over het kanaal worden afgebroken en vervangen door een nieuwe boogbrug. Tijdens de uitvoering van de werken blijft het bestaande wegennet volledig beschikbaar met uitzondering van de tijdelijk te onderbreken wegenis over de brug (Genenbosstraat), jaagpaden en lokale wegen. Eind juni starten de hoofdwerken voor de bouw van de nieuwe brug over het Albertkanaal in Lummen. Op de plaats van de bestaande brug bouwen we een volledig nieuwe brug. Daardoor zal de brug vanaf 22 juni 2020 volledig afgesloten zijn voor alle verkeer voor een periode van 9 maanden. Enkele dagen later, op 28 juni, staat al meteen de sloop van de oude brug gepland. Dit brengt de onderstaand opgesomde hinder met zich mee. Fiets- en voetgangersverkeer wordt van zodra mogelijk op een veilige wijze over de nieuwe brug geleid om de hinder voor de globale omgeving te beperken. Bijkomend worden de jaagpaden en lokale wegen mogelijks een tijdje onderbroken. --- Meer info: • Werken Genenbosstraat (https://www.lummen.be/node/2250) • Werken brug Lummen (https://www.vlaamsewaterweg.be/brug-lummen) --- Hierdoor zal de zwarte lus van Lummen naar Beringen tijdelijk afgesloten zijn.