We willen de breedtesport op lokaal en bovenlokaal vlak stimuleren. Daarom geven we nieuwe projecten een duwtje in de rug zodat ze uitgroeien tot duurzame sportactiviteiten. Organiseer jij een lessenreeks die aan onderstaande voorwaarden voldoet? Dan betalen wij voor jou de lesgever.

Wie kan gratis lesgeversondersteuning aanvragen?

  • Je bent een lokaal bestuur, vereniging of sociale organisatie.
  • Je wil een nieuwe sportclub of een nieuwe afdeling binnen je sportclub opstarten (bijvoorbeeld jeugdwerking of G-sportwerking).
  • Commerciële organisaties kunnen geen lesgeversondersteuning aanvragen.

Wat bieden we aan?

Wij bieden éénmalig een lesgeversondersteuning aan voor nieuwe initiatieven van maximaal tien lesuren, verspreid over meerdere dagen. Eenmalige evenementen komen niet in aanmerking.

Wij betalen en verzekeren de lesgever via een Arbeidsovereenkomst voor Occasioneel Personeel.

Wat verwachten wij van jou?

  • Bij elke vorm van communicatie en op alle promotiematerialen vermeld je het ondersteuningslogo van Sport Vlaanderen. 
  • Je zoekt bij voorkeur zelf een gekwalificeerde lesgever (minimum VTS-initiator in de betreffende sporttak, bachelor of master LO).
  • De lessenreeks is toegankelijk voor iedereen met een minimum van 7 deelnemers.
  • Deelnemers nemen gratis deel of betalen een democratische prijs.
  • Na afloop geef je het effectief aantal deelnemers door, evalueer je de lesgever en bezorg je een exemplaar van het gebruikte promotiemateriaal.

Indien je aan deze voorwaarden niet voldoet, kunnen we een volgende aanvraag weigeren.

Hoe aanvragen?

Vraag minstens 6 weken vóór de aanvang van je lessenreeks de gratis lesgeversondersteuning aan.

De handleiding helpt je bij het indienen.

De consulent (boven)lokale werking van jouw gemeente beslist over de goedkeuring van je aanvraag.