Ben je organisator van een één- of meerdaags sportief evenement? Of ben je een opstartende sportclub? Ontdek hier hoe je je deelnemers en vrijwilligers verzekert via de gratis sportverzekering.

Wie kan aanvragen?

 • Verenigingen die niet als hoofdactiviteit ‘sport’ hebben (jeugdverenigingen, socio-culturele verenigingen,...).
 • Nieuwe sportclubs tijdens de opstartfase (de eerste drie maanden).
 • Studenten Lichamelijke Opvoeding in het kader van een stageopdracht.
 • Organisatoren van sportevenementen volledig in het teken van het goede doel.

Wie komt niet in aanmerking?

 • Bestaande sportclubs
 • Verenigingen aangesloten bij een (sport)federatie (KWB, Gezinsbond, studentenverenigingen, Okra,..)
 • Initiatieven georganiseerd door gemeentelijke diensten 
 • Individuele aanvragers die geen vereniging zijn
 • Commerciële organisaties

Welke sporten komen in aanmerking?

Alle sportactiviteiten, met start- en eindpunt in België die onder degelijke begeleiding, met de juiste materialen en op het niveau van de deelnemers worden aangeboden komen in aanmerking, behalve:

 • luchtsporten (parachutisme, parasailing, zweefvliegen, deltavliegen, ...)
 • alpinisme
 • wielerwedstrijden
 • wedstrijden zoals ultraloop, triatlon, ...
 • caféspelen
 • karting
 • gemotoriseerde sporten
 • paintball

Wat bieden we aan?

Onze polis bij Ethias waarborgt twee risico’s:

 • De waarborg “burgerlijke aansprakelijkheid” komt tussenbeide bij schade aan derden.
 • De waarborg “lichamelijke ongevallen” biedt een terugbetaling van de medische kosten (na tussenkomst van het ziekenfonds) en een vaste vergoeding in geval van overlijden, blijvende invaliditeit en tijdelijke werkongeschiktheid. Deze verzekering dekt ook ‘plots hartfalen’.

Zowel de deelnemers van de sportactiviteiten als de vrijwillige medewerkers van het evenement zijn verzekerd.

Wat verwachten we van jou?

Bij elke vorm van communicatie en op alle promotiematerialen vermeld je het ondersteuningslogo van Sport Vlaanderen. 

Na afloop van het evenement geef je het effectief aantal deelnemers door en bezorg je een exemplaar van het gebruikte promotiemateriaal. 

Indien je aan deze voorwaarden niet voldoet, kunnen we een volgende aanvraag weigeren.

Hoe vraag je de sportverzekering aan?

Vraag minstens 3 weken vóór de aanvang van je activiteit de verzekering aan.

De handleiding helpt je bij het indienen van je aanvraag.

De consulent (boven)lokale werking van jouw gemeente beslist over de goedkeuring van je aanvraag.