Socio-culturele verenigingen die niet als hoofdactiviteit ‘sport’ hebben en jeugdverenigingen die een sportevenement organiseren, kunnen bij ons een gratis sportverzekering aanvragen.

Ook nieuwe sportclubs komen tijdens de opstartfase (eerste drie maanden) voor die gratis verzekering in aanmerking. Sportclubs die al langer bestaan en initiatieven die genomen worden door de gemeentelijke diensten of adviesraden, komen niet in aanmerking.

Initiatieven die van onze gratis sportverzekering gebruik willen maken, moeten toegankelijk zijn voor zoveel mogelijk mensen en er mag geen aparte bijdrage gevraagd worden voor de verzekering.

Onze polis bij Ethias waarborgt twee risico’s, burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. De waarborg “burgerlijke aansprakelijkheid” komt tussenbeide bij schade aan derden. De waarborg “lichamelijke ongevallen” biedt een terugbetaling van de medische kosten (na tussenkomst van het ziekenfonds) en een vaste vergoeding in geval van overlijden, blijvende invaliditeit en tijdelijke werkongeschiktheid. Deze verzekering dekt ook ‘plots hartfalen’.

Zowel de deelnemers van de sportactiviteiten als de onbezoldigde medewerkers (zoals vrijwilligersp) van het verzekerde initiatief, zijn verzekerd.

Welke sportactiviteiten komen in aanmerking?

Alle sportactiviteiten die onder degelijke begeleiding, met de juiste materialen en op het niveau van de deelnemers worden aangeboden komen in aanmerking, behalve: luchtsporten (zoals parachutisme, parasailing, zweefvliegen, delta-plane, enz.), alpinisme, wielerwedstrijden, wedstrijden zoals ultraloop, triatlon, caféspelen, karting, gemotoriseerde sporten en paintball.

Volgende sporttakken kunnen alleen verzekerd worden als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan:

  • onderwaterzwemmen: alleen in een zwembad
  • gewichtheffen, jumping, rots- en muurklimmen, schermen, schieten en speleologie: bij initiatie, als kennismaking en onder leiding van gediplomeerde lesgevers
  • schaatsen op natuurijs: bij voorlegging van een veiligheidsattest betreffende de ijskwaliteit.

Hoe vraag je de sportverzekering aan?

Minstens 3 weken voor je activiteit kan je via het e-loket een aanvraag voor een gratis sportverzekering indienen.

Hoe je dat doet, kan je nalezen in de handleiding.

De consulent (boven)lokale werking van jouw gemeente beslist of je aanvraag wordt goedgekeurd.

Als return verwachten wij dat je bij elke vorm van communicatie en op alle promotiematerialen het logo van Sport Vlaanderen vermeldt.