Op 15 februari lanceerden Vlaams minister van Sport Ben Weyts en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de Green Deal Sportdomeinen.

De beide ministers zetten samen hun schouders onder de Green Deal Sportdomeinen om de buitensportdomeinen in Vlaanderen duurzamer, groener en innovatiever te maken.

Het gaat onder meer over de bodemkwaliteit, het efficiënt waterbeheer van de sportterreinen, het reduceren van pesticiden en de sportruimte in te bedden in zogenaamde groenblauwe adernetwerken.

De overheid zal samen met verschillende partners en actoren hun kennis delen met betrekking tot de aanleg, het onderhoud en het gebruik van buitensportterreinen, zoals voetbalvelden, golfterreinen, gravelterreinen, natuurgras- of kunstgrasvelden.

De Green Deal Sportdomeinen is een initiatief van Sport Vlaanderen, de Vlaamse Milieumaatschappij, Netwerk Lokaal Sportbeleid en de Vlaamse sportfederatie.

Onze gedeelde ambitie:

  • Samen gaan we voor kwalitatieve, gezonde en klimaatbestendige buitensportdomeinen met positieve impact op natuur, gebruiker en omgeving.
  • We realiseren dit door oplossingsgerichte samenwerkingsverbanden in het werkveld en met overheden.
  • We benaderen buitensportdomeinen als een totaal (eco)systeem, samen met iedereen betrokken bij ontwerp, aanleg, beheer en gebruik.

Concreet willen we dus de komende jaren samen acties gaan uitwerken rond gezonde, kwalitatieve sportdomeinen met focus op water, bodem, pesticidereductie, biodiversiteit,…