Is modelvliegen toegelaten in gebieden met een open ruimtebestemming?

In Vlaanderen zijn een 70-tal modelvliegclubs aangesloten bij de Vereniging voor Modelluchtvaart vzw (VML). Om hun sport te kunnen beoefenen, hebben deze clubs een modelluchtvaartterrein nodig. Een dergelijk terrein moet goedgekeurd worden door het Directoraat Generaal van de Luchtvaart (DGLV). Bij deze erkenning wordt er o.a. rekening gehouden met de afstanden ten opzichte van woningen, zendmasten, wegen, ...

Modelvliegen is een recreatieve activiteit. Door o.a. de verschillende afstandsregels van DGLV is het geen evidentie om terreinen te vinden die gelegen zijn in recreatiegebied. Deze recreatiegebieden bevinden zich dan ook vaak in de omgeving van bebouwd weefsel.

Uit onderzoek uit 2016 van Sport Vlaanderen i.s.m. de VML bleek dat 73% van de modelluchtvaartterreinen in Vlaanderen gelegen zijn in agrarisch gebied. Sport Vlaanderen heeft de laatste jaren ook al verschillende vragen gekregen van modelvliegclubs over deze stedenbouwkundige problematiek.

Het Departement Omgeving heeft daarom een overzicht gemaakt van de juridische mogelijkheden voor het modelvliegen in gebieden met een “open ruimtebestemming” (agrarisch gebied, natuurgebied, bosgebied).