Einde september 2021 werd het rapport ‘‘Zwem- en recreatieactiviteiten in oppervlaktewater en groenblauwe netwerken’ gefinaliseerd door de opdrachtnemer SWECO.

De resultaten werden gepresenteerd aan o.a. Agentschap Zorg en Gezondheid, Sport Vlaanderen en Vlaamse Milieumaatschappij.
Op basis van de vergelijking tussen enkele Europese lidstaten worden in het rapport een aantal beleidsaanbevelingen omschreven.

Agentschap Zorg en Gezondheid en Sport Vlaanderen die deze studie gefinancierd hebben, zullen samen met de andere betrokken administraties (o.a. departement Omgeving en VMM) in onderling overleg afstemmen hoe de beleidsaanbevelingen kunnen omgezet worden.