Subsidies voor bovenlokale project­ondersteuning

Wij subsidiëren jouw bovenlokaal project

Met onze projectsubsidies willen we alle en lokale en regionale actoren helpen bij de uitbouw van hun sportbeleid.

Lokale en regionale actoren die samen een bovenlokaal project willen opstarten dat bijdraagt tot de ontwikkeling van een sportieve en actieve levensstijl van alle Vlamingen, kunnen bij ons subsidies aanvragen. 

Ook de 13 centrumsteden in Vlaanderen kunnen projecten indienen, zonder hiervoor samen te werken met andere steden of gemeenten. Zo krijgen ook zij een duwtje in de rug bij het realiseren van hun sportbeleid.

Voor meer informatie over de projectsubsidiëring kan je terecht bij onze consulenten (boven)lokale werking.

Dien je projectaanvraag in

Subsidieaanvragen dien je in via het online subsidieplatform. Inloggen doe je via eID. Houd je identiteitskaartlezer of itsme-app bij de hand.

Heb je na goedkeuring van je bovenlokale projectsubsidie recht op lesgeversondersteuning, dien dan hiervoor een aanvraag in via het e-loket.

Hoe je dat doet, kan je nalezen in de handleiding.