Een perfect uitgebalanceerde sportinfrastructuur is de basis voor een goede sportbeoefening. Heel wat sporten kunnen zonder de geschikte infrastructuur niet beoefend worden: zonder zwembad geen zwemmen, zonder voetbalveld geen voetbal. Lokale en regionale besturen, maar ook clubs, federaties en privépartners kunnen bij Sport Vlaanderen aankloppen voor financiële ondersteuning.

Het Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen

De subsidies die we ter beschikking stellen voor sportinfrastructuur zijn bepaald in het Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen (GSV). Het Globaal Sportinfrastructuurplan geeft duidelijk weer hoe Vlaanderen vandaag en morgen wil inzetten op lokale, bovenlokale en topsportinfrastructuur en het biedt de regering een kader om op langere termijn gericht te investeren in sportinfrastructuur. Het werd op 21 oktober 2016 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het bijhorende nieuwe decreet is sinds 2017 operationeel. 

Dubbel gemengd op tennisveld

Subsidies bovenlokale sportinfrastructuur

Het Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen biedt de regering een kader om op langere termijn gericht te investeren in sportinfrastructuur en op die manier de inhaalbeweging doordacht in te zetten. Eén van de krachtlijnen uit het sportinfrastructuurplan is de structurele subsidieregeling voor bovenlokale sportinfrastructuur. Twee keer per jaar  lanceert de Vlaamse overheid een oproep naar lokale besturen, sportorganisaties, -federaties en -clubs om een aanvraag voor subsidiëring in te dienen. Dit zou de drempel om subsidiëring voor bovenlokale sportinfrastructuur aan te vragen aanzienlijk kunnen verminderen. Er zijn wel enkele belangrijke criteria aan het decreet verbonden. Zo moet onder andere de bovenlokale sportinfrastructuur een zo breed mogelijk publiek bereiken en zo veel mogelijk mensen aan het sporten zetten.

BMX parcours - pumptrack

Subsidies topsportinfrastructuur

Een andere belangrijke krachtlijn van het Globaal Sportinfrastructuurplan voor Vlaanderen is die welke de financiële drempel voor topsporttrainingsinfrastructuur verlaagt.

De subsidies voor topsportinfrastructuur gaan enkel naar de bouw, renovatie of inrichting van infrastructuur die prioritair voor topsport wordt gebruikt. Ze worden éénmalig toegekend per olympiade. Een aanvraag tot subsidiëring van topsportinfrastructuur moet je indienen bij Sport Vlaanderen, uiterlijk op 31 maart van het eerste jaar van de olympiade in kwestie.

Hierop zien jullie onze mooie dryslope en tubing baan te Genk

Subsidies voor energetische zwembadrenovatie

Vlaanderen investeert in sport en helpt mee aan de uitbouw van kwaliteitsvolle zwembadaccommodaties in Vlaanderen en Brussel. De zwembadsector heeft te kampen met een grote nood aan zwembaden. Aan de basis van deze nood ligt o.a. het hoge energieverbruik, dat kenmerkend is voor deze sportinfrastructuur. Sommige zwembaden zijn deels omwille van deze problematiek ofwel permanent ofwel tijdelijk gesloten. Om verdere sluitingen te vermijden en de uitdagingen rond energie en duurzaamheid aan te pakken zijn energiebesparende investeringen in deze accommodaties dus noodzakelijk. 

Vrouwelijke coach geeft zwemles aan groepje kinderen

Subsidies permanente motorsportterreinen

De subsidie is een financiële tussenkomst voor de opmaak van een milieueffectenrapport voor omlopen voor motorvoertuigen of de eventuele noodzakelijke technische aanpassingen om een vergunbare toestand te bereiken. De subsidie is specifiek gericht naar exploitanten van permanente omlopen voor motorsport.

Motorcrosser met helm op rijdt op parcours

Meer weten?

Sven Meert

Sportinfrastructuur

Jeroen Belmans

Sportinfrastructuur

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Sven Meert

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.

Uw gegevens

Dit bericht wordt verzonden naar: Jeroen Belmans

alle velden verplicht invullen

Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.