Met het Sportinnovatielab (afgekort: SPIL) willen we – jawel – de spil zijn voor innovatie in de sport in Vlaanderen. Dat doen we door ruimte, tijd en middelen te voorzien en zo kansen te bieden aan ondernemende collega’s en vernieuwers in de sport. We fungeren als referentie- en expertisecentrum, antenne en gangmaker voor innovatie in de sportsector. We zijn het innovatiecentrum voor sport nu en in de toekomst.

Met de inzichten uit het ‘sport in de toekomst’ traject in het achterhoofd en gewapend met een netwerk, expertise en ervaring in sportinnovatie(projecten), werkten we een ambitieus ‘Masterplan Innovatie Sport Vlaanderen 2022 – 2025’ uit. Het Masterplan komt tegemoet aan de nood om een gedeelde en gezamenlijke innovatiestrategie binnen Sport Vlaanderen te ontwikkelen, en planmatig en transparant (samen) te werken aan een duurzame innovatiestructuur en -cultuur in functie van een futureproof sport (in) Vlaanderen. Via co-creatie willen we doén innoveren door mensen en organisaties te inspireren, te ondersteunen en hen samen te brengen. We richtten onze online en offline acties zowel op Sport Vlaanderen zélf, als de brede sportsector.

Man using VR in the Metaverse

Onze doelstellingen 

 1. Het Sportinnovatielab is dé SPIL binnen Sport Vlaanderen als gangmaker voor een futureproof sportbeleid, dat kansen creëert voor innovatoren in sport en bewegen met focus op onze innovatieclusters.

 2. Er zijn methodieken en processen geïmplementeerd waarmee we trends & ontwikkelingen opvolgen & toetsen aan onze innovatiestrategie.

 3. Er is een recurrent budget voor de werking rond innovatie en reserveren jaarlijks een budget voor experimentele en innovatieve projecten in een evenwichtige portfolio voor onze vijf Innovatieclusters.
 4. We stimuleren ondernemerschap bij eigen personeel (intrapreneurship) en voorzien hiervoor de nodige opleiding en begeleiding.
 5. We zijn als organisatie in staat om onze producten en onze dienstverlening vlot aan te passen of te vernieuwen wanneer nieuwe opportuniteiten zich voordoen op basis van duidelijke innovatieprocessen en -verantwoordelijkheden.

 6. De meerderheid van het personeel & het sport- en beweegecosysteem ervaart de innovatie mindset & cultuur die Sport Vlaanderen belichaamt.

 7. Samen innoveren met het sport- en beweegecosysteem en fungeren als matchmaker.
Gemengde groep jonge mensen doen step aerobics in zaal

Ons werk speelt zich af binnen vijf innovatieclusters

 • Sport DNA: we integreren sporten en bewegen in ieders DNA
  • We willen innoveren om regelmatig sporten en bewegen evident te maken in elk levensdomein en in elke levensfase.

 • Sport Social: we zetten in op sociale innovatie
  • Iedereen moet kunnen sporten en bewegen, ook mensen die er minder mogelijkheden toe hebben. Daarom willen we ondernemers en startups die met sport en beweging deze belangrijke maatschappelijke uitdagingen aangaan alle kansen geven.

 • Sport Space: we wenden ruimte en infrastructuur creatief aan voor sport en beweging
  • Een omgeving die meer uitnodigt tot beweging maakt mensen actiever, en meer mensen aan het bewegen krijgen, laat net dat nu onze missie zijn. Daarom onderzoeken we voortdurend hoe we Vlaanderen nog beweegvriendelijker kunnen maken.

 • Sport Tech: we gaan op zoek naar synergiën tussen sport, beweging en technologie
  • Wie aan innovatie denkt, denkt vaak ook aan technologie. Dat is in de sportsector niet anders. Ons continue werk rond technologische innovatie in de sport laat ons ook toe om kwaliteitsvolle en doeltreffende projecten en samenwerkingen op te zetten.

 • Sport Smart: we organiseren en verspreiden het sportaanbod slimmer
  • De sport- en beweegnoden van de Vlaming staan niet stil. Voor ons is het de uitdaging om genoeg inzichten te verzamelen zodat we ons aanbod er slim op af kunnen stemmen.

 • Contacteer ons

  Kris De Coorde

  Uw gegevens

  Dit bericht wordt verzonden naar: Contacteer ons

  alle velden verplicht invullen

  Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.