Wat is SportKompas

SportKompas helpt kinderen van 8 tot 10 jaar bij het kiezen van de juiste sport. Op basis van wat een kind leuk vindt en aan de hand van beweegoefeningen ontdekken kinderen uit het 3e en 4e leerjaar zelf welke sport ze graag doen en waar ze aanleg voor hebben.

SportKompas bestaat uit 3 luiken: I DO, I LIKE en I AM.

I DO

De I DO bestaat uit 12 beweegoefeningen die peilen naar de motorische basisvaardigheden van een kind. Het resultaat toont tot welk soort fysieke prestaties een kind in staat is. 

Meer info over I DO

_5.8 Background + Image (1)SK I DO.png

I LIKE

I LIKE peilt via een interactieve digitale toepassing naar welke bewegingen een kind leuk vindt. 

Meer info over I LIKE

5.8 Background + Image (2)SK I LIKE.png

I AM

De digitale I AM vragenlijst geeft zicht op de motivatie van een kind om te sporten en op de persoonlijke context omtrent sport/beweging: doet het kind al aan sport? Zo ja, welke? Vindt hij/zij de sport leuk? Wat zijn mogelijke hindernissen om een sport te doen? Meer info over I AM

_5.8 Background + Image SK I AM.png

Na het doorlopen van alle onderdelen, ontvangt elk kind een rapport met de top 7 sporten die voor hem of haar het meest geschikt zijn. Op basis van dit rapport kunnen het kind of de ouders een sportkeuze maken. De sportdienst van elke gemeente kan na SportKompas de brug maken naar de sportclubs, sportkampen of initiaties in de buurt van waar het kind woont.

Een wetenschappelijke benadering

SportKompas is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek aan de UGent. Het digitaal platform voor SportKompas maakt gebruik van gevalideerde datasets, algoritmes voor sportoriëntatie en vragenlijsten omtrent motivatie en sportparticipatie. Voor de fysieke testafnames wordt gestandaardiseerd materiaal gebruikt.

Voor kinderen van 8 tot 10 jaar

SportKompas is bestemd voor leerlingen van de 2de graad basisonderwijs. Rond de leeftijd van 8 tot 10 jaar zijn kinderen immers voldoende lichamelijk ontwikkeld om deze wetenschappelijk onderbouwde testen te doorlopen. 

Via SportKompas willen we alle kinderen van deze leeftijdsgroep testen met als doel een gerichtere doorstroom naar sportverenigingen, minder drop-out en vooral veel succesbeleving en een levenslange sportparticipatie.

Wie kan SportKompas aanvragen

Alle Vlaamse basisscholen, lokale besturen en regio’s (samenwerkingsverband van lokale besturen) kunnen een SportKompas-testafname aanvragen. Bij voorkeur bundelt een lokaal bestuur de aanvragen van zijn scholen in één of meerdere dagen.

 

SportKompas-testen worden enkel tijdens schooldagen afgenomen, niet tijdens schoolvakanties. 

 

Een aanvraag gebeurt altijd in samenwerking met de scholen. Afzonderlijke aanvragen via verenigingen of met losse inschrijvingen worden niet toegestaan. Op die manier vermijden we kinderen die dubbel getest worden.

Kostprijs

Een volledig gecoördineerde SportKompas-testafname kost 10 euro/kind. Die prijs is inclusief gebruik van het digitaal platform, een testteam dat de testen komt afnemen en het nodige testmateriaal.

De facturatie gebeurt op basis van het aantal leerlingen dat effectief heeft deelgenomen. 

 

Hoe organiseer ik SportKompas

Informeer de scholen

 • Ga na welke scholen willen deelnemen. Bekijk een modelbrief voor scholen en een modelbrief voor ouders
 • Plan de testdagen van de scholen in op enkele dagen. Bundel de testgroepen zo efficiënt mogelijk en meteen na elkaar 
 • Leg een locatie voor de testafname vast
 • Hebben alle scholen een (of meerdere) dagdeel bevestigd, reserveer dan je SportKompas-testteam
 • Is je voorkeurdatum al bezet, neem gerust contact op via sportkompas@sport.vlaanderen zodat we de mogelijkheden kunnen bekijken

Reserveer per halve of hele dag (I DO)

 • Elk testteam werkt in blokken van minimum 3 uur. Dit wil zeggen dat je SportKompas voor zowel een halve dag als volledige dag kan aanvragen. Alles hangt af van het aantal deelnemende kinderen
 • Een testafname werkt met groepen van zo'n 20 kinderen. Een testafname van 15-20 kinderen duurt 1 uur / 20-25 kinderen 1u15 / >25 kinderen 1u30
 • De voorbeeld detailplanning helpt je om een planning op te maken. Gelieve geen rekening te houden met speeltijden
 • Tip: plan grote scholen in de voormiddag in en kleinere scholen in de namiddag
 • Tip: organiseer je sportklassen of een sportdag? Neem SportKompas op in deze dagplanning. Denk eraan: een testteam werkt in blokken van minimum 3 uren
 • Reserveer je SportKompas-testteam ten laatste 6 weken voor de testdag

Locatie: centraliseer zoveel mogelijk naar één locatie per dag

 • De fysieke I DO testen worden bij voorkeur afgenomen op een centrale locatie, bv. gemeentelijke sporthal. Eventueel in een turnzaal van de school
 • Ruimte van minimum 14mx7m, ongeveer een half basketbalveld, voor een groep van 20 kinderen
 • Op basis van de planning komt elke klas/school op het afgesproken tijdstip naar de centrale testlocatie
 • Indien niet anders mogelijk kan per dagdeel een andere locatie gekozen worden

Documenten en voorbereiding

 • Bezorg de klassenlijsten in het voorziene sjabloon meteen na reservatie van een testteam en uiterlijk 3 weken voor de testdag (andere formats kunnen niet opgeladen worden in het digitaal platform).
  Enkel velden met een sterretje * zijn verplicht in de vullen. Vul de geboortedatum gesplitst in (dag - maand - jaar)
 • Bezorg een detailplanning meteen na reservatie van een testteam en uiterlijk 3 weken voor de testdag
 • De beeptest dient op voorhand door de turnleerkracht afgenomen te worden op school (de testdag I DO bestaat uit de afname van 13 van de 14 testen). De leerkracht kan deze resultaten meteen invoeren in het digitaal platform. Info beeptest en geluidsfragment

I LIKE en I AM

 • De digitale vragenlijsten worden in de klas afgenomen en voor de fysieke testdag. De leerkracht ontvangt een link om de vragenlijsten te openen
 • Deze digitale vragenlijsten nemen per onderdeel een tiental minuten per kind in beslag

Toegang tot het digitaal platform

De SportKompas testafname (I DO), de interactieve digitale toepassing (I LIKE) en de vragenlijst (I AM) maken deel uit van het digitaal platform waarin alle testen worden geregistreerd en waaruit een individueel SportKompas-rapport wordt aangemaakt. Via dit digitaal platform bestaat tevens de mogelijkheid om de motorische vaardigheden van elk kind achteraf op te volgen.

De sportleerkracht van elke school krijgt toegang tot het digitaal platform. Daar kan hij/zij de rapporten van zijn school downloaden, de resultaten bekijken en opvolgen. De sportleerkracht kan voor de testdag alvast de testresultaten van de beeptest invoeren.

Zo ga je aan de slag met het digitaal platform. 

Voordeel voor een gemeente of stad

Als gemeente/stad krijg je inzicht in de testwaarden van de kinderen (anonieme gegevens) vergeleken met de normwaarden van Vlaanderen en krijg je inzicht in de favoriete sporten (top 7, top 10…) zodat je jouw beleid hierop kan afstemmen.

 

We werken verder aan een tool waarin je voor jouw gemeente de doorstroming naar lokale sportverenigingen kan monitoren. Via de website Sportplaneten (momenteel nog in ontwikkeling) zullen we kinderen en ouders doorverwijzen naar sportverenigingen in hun gemeente of buurt. Je kan als gemeente of stad zelf extra info toevoegen bij je lokale sportverenigingen.

Reserveer een SportKompas-testteam

Je kan SportKompas voor jouw school of gemeente reserveren via het reservatieplatform. In dit platform selecteer je de datum wanneer het testteam bij jou langskomt. Je kan enkel de dagen reserveren waarop het testteam nog beschikbaar is. 

  

Heb je nog specifieke vragen of wens je te weten te komen hoe je nu precies aan de slag kan gaan in jouw gemeente of school, neem dan contact op via sportkompas@sport.vlaanderen