Wat is SportKompas?


SportkompasTest7.jpg
SportkompasTest6.jpg
SportkompasTest5.jpg

Om te blijven sporten en bewegen is het belangrijk dat kinderen en jongeren ontdekken waar ze goed in zijn om succeservaringen te beleven. De sportkeuze van kinderen is vaak niet gebaseerd op de kennis van de eigen vaardigheden of spontane voorkeuren (een kind gaat bijv. dansen omdat een vriendinnetje dat ook doet of omdat mama/papa een bepaalde sport vroeger beoefende). Het Sportkompas bekijkt met kinderen wat ze graag doen, waar ze goed in zijn en wat hun mogelijkheden voor sport zijn, rekening houdend met hun individuele context.

SportKompas is een oriëntatie-tool en helpt kinderen bij het maken van een goede sportkeuze. Op die manier verhoogt de motivatie om te sporten, het beweegplezier neemt toe en de sportbeleving wordt duurzamer door succeservaringen.

Een gerichte sportkeuze via SportKompas heeft nog veel meer voordelen. Denken maar aan het verbeteren van het welzijn en de gezondheid van onze jeugd, een gerichtere instroom bij sportclubs, minder drop-out, snellere sociale integratie, …

Wie kan SportKompas organiseren?

Kids_attesten.jpg

Vanaf schooljaar 2018 - 2019 kunnen basisscholen of gemeenten SportKompas organiseren voor kinderen van het 3de of 4de leerjaar. Heb je interesse om SportKompas in je school of gemeente te organiseren?

Schrijf je dan in via deze link: www.sportkompas.be/inschrijving

Wat heb je nodig om SportKompas te organiseren?

Een SportKompas Coördinator (SpoC)

Elke gemeente of school heeft een SportKompas Coördinator (SpoC) nodig. De SportKompas Coördinator zorgt voor de nodige voorbereidingen, het begeleiden van de testen, het inlichten van de testbegeleiders en het faciliteren van de kinderen naar de gerichte sportinitiaties en sportclubs in de buurt.

Iedereen met een diploma bachelor L.O., master L.O. of sportkiné kan als SportKompas Coördinator opgeleid en aangesteld worden. De opleiding verloopt via een bijscholing en zal 2 halve dagen in beslag nemen. In het najaar 2018 vinden de eerste opleidingen plaats.

De leerkrachten van de lagere school worden ondersteund door de SportKompas Coördinator bij de voorbereidingen en de afname van de testen alsook bij de interpretatie van de testresultaten. Voor de leerkrachten LO van de basisscholen is er een bijscholing van 3 uren voorzien.

 

Testmateriaal

Om de 15 fysieke testen af te nemen heb je een gestandaardiseerde SportKompas testset nodig. Deze testset bestaat uit evenwichtbalkjes, matten, kegeltjes, ... De SportKompas testset zal kunnen ontleend worden bij de provinciale uitleendienst van Moev.

 

Testafnemers

Voor het afnemen van de 15 fysieke testen heb je een 4-tal testafnemers nodig voor een klasje van 20 kinderen. Naast de SportKompas Coördinator en de leerkracht LO kan je bv. ook beroep doen op klasleerkrachten, studenten LO, vrijwilligers (ouders of grootouders met een LO achtergrond), personeel van de gemeentelijk sportdienst. Je kan ook terecht bij Sportwerk Vlaanderen voor het inschakelen van testbegeleiders.

Toegang tot het SportKompas Digitaal Platform

Elke school of gemeente krijgt toegang tot het digitaal platform van SportKompas. In dit platform kunnen de resultaten van de fysieke testen per kind geregistreerd worden en wordt er een SportKompas rapport aangemaakt. Het rapport kan aan de kinderen en de ouders worden meegegeven.

Via het digitaal platform kan men de kinderen ook toegang geven tot de webtoepassing I LIKE. Daarmee kunnen de kinderen ontdekken welke bewegingen ze leuk vinden en ontdekken ze hiermee hun favoriete sportplaneten.

Hoeveel tijd neemt de afname van SportKompas in beslag?

Het afnemen van de 15 fysieke testen (I DO) duurt ongeveer 1u voor een klasje van 20-tal leerlingen. Voor meerdere klassen kan je de testen na elkaar afnemen of op verschillende tijdstippen. De SportKompas Coördinator kan hierbij raad geven.

De I LIKE webtoepassingen kan door de kinderen binnen de 10 minuten ingevuld worden.

SportkompasTest1.jpg

Waar kan je de SportKompas testen afnemen?

Je kan de fysieke testen afnemen in een turnzaal van de school of in de sporthal van de gemeente. Het meest efficiënte is dat de kinderen en scholen op één moment samenkomen in de sporthal. Dit kan bijvoorbeeld op een sportdag.

Het gebruik van de I LIKE webtoepassing kan klassikaal in de school gebeuren.

Wat kost SportKompas

De deelname en gebruik van SportKompas kost 10 EUR (incl. BTW) per kind. Deze kost kan gedragen worden door of verdeeld worden onder de school, de gemeente en mogelijke sponsors.
Voor het afnemen van de testen kan gewerkt worden met vrijwilligers, jobstudenten LO, ... of kan je beroep doen op begeleiders van Sportwerk Vlaanderen.

Hoe inschrijven en contact opnemen?

Heb je interesse om SportKompas in je school of gemeente te organiseren? Laat ons dat weten door je in te schrijven via https://www.sportkompas.be

Heb je nog vragen, stuur een e-mail naar info@sportkompas.be. We beantwoorden je vraag zo snel mogelijk.