Raadpleeg toertochten en geef goedkeuring in

Samen met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) willen we de aanvragen van toertochten (cyclo- en veldtoertochten) in heel Vlaanderen op een uniforme manier laten verlopen. Daarom hebben we in overleg met de verschillende betrokkenen uit de verenigingen, sportfederaties, gemeenten en provincies, een e-loket ontwikkeld. 

 

Als stad/gemeente krijg je via een inlogcode toegang tot het e-loket. Daarmee kan je:

  • alle toertochten die door jouw stad/gemeente lopen, raadplegen;
  • de status van iedere toertocht opvolgen en het volledige dossier raadplegen;
  • de toelating van jouw stad/gemeente voor de toertocht inladen;
  • per mail documenten ontvangen zoals de aanvraag van de verschillende toertochten, het overzicht van de kalenderopmaak van de toertochten, de machtiging van het ANB of AWV,…..

 

We willen je er op attent maken dat Sport Vlaanderen enkel een e-loket voorziet om de aanvraagprocedure van toertochten makkelijker en uniformer te maken. Sport Vlaanderen is niet verantwoordelijk voor de organisatie van de toertocht en kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld.