Als stad of gemeente kan je ook schoolsport aanmoedigen. Wij helpen jullie op weg met deze acties.

Multimove

Met "Multimove voor kinderen" willen we de motorische ontwikkeling van jonge kinderen tussen 3 en 8 jaar stimuleren. Wil je naschools een Multimovelessenreeks organiseren samen met een (of meerdere) school? Dan moet je sportdienst of je school eerste erkend worden als Multimove-organisatie. Maar geen nood, met ons stappenplan doe je dat in 1,2,3. 

Kleuter op touwenklimrek

Sportsnack

Een sportieve naschoolse opvang onder begeleiding van ervaren lesgevers, dat is Sportsnack. Actief en altijd iets anders: kinderen uit de lagere school komen dankzij Sportsnack in aanraking met diverse sporten. Sportsnack wordt georganiseerd vanuit de basisscholen, maar de plaatselijke sportclubs worden zo veel mogelijk bij de organisatie betrokken: ze geven regelmatig initiaties. Dat zorgt ervoor dat kinderen die de smaak te pakken hebben gemakkelijker de stap kunnen zetten naar de sportclub zelf.

Verschillende kindjes met springtouw samen met coach

Sport na school (SNS)

Sport Na School (SNS) is een sportpas voor leerlingen van het secundair onderwijs, waarmee ze na de schooluren kunnen deelnemen aan verschillende sportactiviteiten. Met deze pas kiezen de leerlingen zelf welke sport ze willen beoefenen binnen het SNS-aanbod in hun regio. De activiteiten vinden plaats in verschillende sportaccommodaties en scholen in heel Vlaanderen, van eind september tot eind mei.

Werkt jouw lokaal bestuur met de UiTPAS, dan krijgen de leerlingen korting via hun SNS-pas. 

Jong meisje oefent boksen met haar coach

SportKompas

Met SportKompas organiseren we voor het 3de en 4de leerjaar beweegoefeningen en een vragenlijst in de scholen. Zo ontdekken kinderen zelf welke sporten ze graag doen en waar ze aanleg voor hebben.

Als lokaal bestuur bundel je de aanvragen van je scholen in één of meerdere dagen.

Jonge basketters dribbelen met de bal tijdens de training

Vlaamse loopweken voor scholen

Van de kleuterklas tot het laatste jaar van de middelbare school, iedereen kan de 'Vlaamse loopweken voor scholen' beleven. De nadruk ligt op plezierbeleving en het organiseren van belevingslopen, zoals hindernissenparcours en urban trails, in plaats van een traditionele veldloop. 

Als gemeente sta je in voor de organisatie voor de verschillende scholen op je grondgebied. 

Groepje tieners lopen door het eindlint van de finish

Survival Trophy

"Overleven is belangrijker dan winnen" luidt het motto van deze hindernissenloop voor de derde graad van het middelbaar onderwijs.

Als sportdienst kan je de secundaire scholen in je gemeente informeren wanneer de Survival Trophy in de buurt is.

beeld van jongeren die obstakels overwinnen

Breng je sportclub naar school

In september gaan alle leerlingen van het basis- en secundair onderwijs één dag in de outfit van hun sport(club) naar school. 

Ingeschreven scholen ontvangen promotiemateriaal en maken kans om een optreden op hun speelplaats te winnen. Als sportdienst kan je de scholen informeren over deze actie.

Jonge schermers met coach

G-sport@school

Met G-sport@school maken leerlingen van het 5de en 6de leerjaar basisonderwijs kennis met G-sport.

Als gemeente kan je met de online tool aan de slag om G-sport te introduceren op de scholen.

Rolstoelbasketbal

Sweep

Sweep is een nieuw initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Sport Vlaanderen, MOEV en Departement Onderwijs en Vorming dat jongeren tussen 12 en 18 jaar wil inspireren, motiveren, activeren en samenbrengen om te bewegen én daarin plezier te vinden.

Sweep gelukkige tieners arm in arm