Veel nieuwe (sport)mogelijkheden op Tiense Watervelden

07-06-2024

De Vlaamse Regering heeft een kader uitgetekend voor de toekomstige ontwikkeling van de ‘Tiense Watervelden’ op het voormalige militaire domein in Goetsenhoven. Vlaanderen laat daarbij onder meer de nodige ruimte voor nieuwe sportmogelijkheden in Tienen, zowel indoor als outdoor.

Het voormalig militair domein in Goetsenhoven barst van het potentieel. Het ligt niet ver van de Tiense Suikerfabriek, die al een tijd op zoek is naar mogelijkheden om water afkomstig uit het productieproces ergens naartoe te leiden zodat het kan verwerkt worden en hergebruikt voor de drinkwaterbevoorrading. Maar er zijn ook heel wat nieuwe ontwikkelingen mogelijk, die nuttig zouden zijn voor de regio rond Tienen. Het project ‘Tiense Watervelden’ probeert dit alles mogelijk te maken. Er is dan wel een nieuw Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) nodig, dat het kader vastlegt waarin alle toekomstige ontwikkelingen moeten passen. Het GRUP bepaalt welke activiteiten er mogen plaatsvinden, waar er wel en niet gebouwd mag worden en aan welke voorwaarden voldaan moet worden.

De Vlaamse Regering heeft nu groen licht gegeven voor het nieuwe GRUP ‘Tiense Watervelden’, op voordracht van minister van Omgeving Zuhal Demir. In lijn met wat al bekend was, voorziet Vlaanderen ruimte voor een waterproductiecentrum, een bufferbekken ten dienste van de waterbevoorrading, trainingsinfrastructuur voor de lokale politie en brandweer en ruimte waarop de vliegclub haar huidige activiteiten kan verderzetten. Maar daarnaast ziet Vlaanderen ook heel wat nieuwe sportmogelijkheden. Zo wordt er ruimte gelaten voor waterrecreatie in open lucht (met inbegrip van mogelijke kleedkamers), open ruimte die ook recreatief gebruikt kan worden en mogelijkheid tot indoor infrastructuur voor onder meer sport. Daaraan gekoppeld zou ook verblijfsinfrastructuur mogelijk worden, voor bijvoorbeeld jeugd- en sportkampen. Concreet ziet Vlaams minister van Sport Ben Weyts kansen voor zwemmen en watersport, maar ook potentieel voor bijvoorbeeld een toekomstige schaatsbaan.

Er start nu een heel traject, met onder meer een openbaar onderzoek en een publieke raadpleging. Zo zullen ook buurtbewoners en andere Tienenaars hun stem kunnen laten horen. Het nieuwe GRUP toont wel dat alle betrokken partners –de Stad Tienen, de Vlaamse Overheid, de Provincie Vlaams-Brabant, de Tiense Suikerraffinaderij, de Watergroep, maar ook Defensie, VOKA, Fevia en de Boerenbond – veel (sportieve) ambitie hebben voor de site.

Deel deze pagina: