Waarom ondersteunen we je?

michelle-fransen-vijfde_belga.jpg

Sport Vlaanderen wil zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen, liefst op regelmatige basis, en levenslang. Omdat sportevenementen mensen aanzetten tot sporten geven wij je onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug bij de organisatie van je sportevenement.

 

Om in aanmerking te komen voor subsidiëring moet je sportevenement minstens één van de volgende doelstellingen behalen:

 1. De deelname van sporters verhogen;
 2. Niet-sporters aanzetten tot sportparticipatie;
 3. Bijdragen tot de branding van het Vlaamse sportbeleid;
 4. Bijdragen tot de branding van Vlaanderen als (top)sportregio;
 5. De maatschappelijke relevantie van sport verhogen;
 6. Topsportdoelstellingen realiseren.

Welke sportevenementen komen in aanmerking?

Vijf grote types van sportevenementen komen in aanmerking voor financiële ondersteuning:

 • Wereldkampioenschappen, Europese Kampioenschappen en kwalificatietornooien voor EK’s, WK’s of Olympische Spelen
 • Internationale topsportevenementen
 • Internationale sportevenementen
 • Sportevenementen met een bovenlokale uitstraling en een competitief karakter
 • Sportevenementen met een bovenlokale uitstraling en een recreatief karakter 

 

Voor de ondersteuning van G-sportevenementen kunnen de volgende twee types evenementen in aanmerking komen voor subsidiëring:

 • G-sportevenementen met bovenlokale uitstraling en een internationaal karakter
 • G-sportevenementen met bovenlokale uitstraling en een promotioneel karakter

 

Voor elk type evenement gelden specifieke voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidiëring. Deze voorwaarden, de beoordelingscriteria die gehanteerd zullen worden om je dossier te beoordelen, de procedure en andere belangrijke zaken staan duidelijk omschreven in het subsidiereglement. Per type evenement is er een subsidiereglement.

bmx_vanhoofelke.jpg

Aan welke voorwaarden moet je als organisator voldoen?

livia-de-clercq-c-luc-dequick-3.jpg

Er zijn natuurlijk een aantal voorwaarden en aandachtspunten waarmee je rekening moet houden. Zo kunnen subsidieaanvragen enkel ingediend worden door Vlaamse, private organisaties met rechtspersoonlijkheid.

 

Er zijn twee vaste indiendata (15 maart en 30 september) en twee beoordelingsrondes.

 

Lees op voorhand grondig het subsidiereglement voor het type evenement waarvoor je een subsidie-aanvraag wil indienen.

 

Je garandeert als organisator na de toekenning van een subsidie voor jouw sportevenement bovendien voldoende visibiliteit voor Sport Vlaanderen en de sensibiliseringscampagne #sportersbelevenmeer. 

Welke evenementen ontvingen onze steun?

Deze indienronde kregen 28 internationale topsportevenementen een subsidie voor een totaal bedrag van 572.825 euro; 69 bovenlokale evenementen, waarvan 22 met een recreatief en 47 met een competitief karakter ontvingen een totaal bedrag van 305.622 euro.

Ook Europa steunt jouw sportproject

Erasmus+ is het subsidie-orgaan van de Europese Commissie waarmee subsidies uitgereikt worden aan verschillende domeinen (opleidingen, jeugd, onderwijs en sport). Deze subsidies staan ter beschikking van publieke of particuliere organisaties die actief zijn op een van deze gebieden en hun werking willen internationaliseren.

 

Het programma richt zich voornamelijk op de breedtesport en op het verwezenlijken van de volgende doelstellingen:

 1. Bestrijding van doping, match-fixing en geweld, evenals alle vormen van intolerantie en discriminatie.
 2. De bevordering en de ondersteuning van goed bestuur in de sport en van de dubbele loopbanen (dual careers) van atleten.
 3. Het bevorderen van vrijwilligerswerk in de sport, maatschappelijke integratie en gelijke kansen en door het belang van bewegen voor je gezondheid steeds voorop te stellen.

Blijf op de hoogte

teamjongevoetballers.jpg

Extra steun voor sportclubs die financiële schade leden

25/03/2021 - Vlaams minister van Sport Ben Weyts voorziet extra steun voor sportclubs die tijdens de coronacrisis hun activiteiten of competities hebben verdergezet: hun kosten bleven doorlopen, maar er vielen heel wat inkomsten weg.

Meer >
PeterGenyn_Goud_Belga.jpg

Topsport maakt Vlaming fier en sportief

16/03/2021 - De prestaties van topsporters maken Vlamingen fier en zetten aan om zelf te sporten. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een groot onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

Meer >