Multi-culturele groep dames dansen met handen in de lucht
Sport en Europa

Europese subsidies voor Sport

Ruwweg zijn er 4 belangrijke modaliteiten in het oog te houden. Een aantal daarvan wordt beheerd door de Europese Commissie. Dit wil zeggen dat projectaanvragen rechtstreeks aan de Europese Commissie moeten worden bezorgd en dat ook zij zullen instaan voor de evaluatie en toekenning van budgetten. Sport Vlaanderen en EU Sport Link staan ter beschikking om jou te ondersteunen bij een projectaanvraag.

Sinds 2023 bovendien zijn er echter ook Europese subsidies die op Vlaams niveau beheerd worden!

Erasmus+ Sportprojecten (beheer door Europese Commissie)

Het merendeel van de Erasmus+ Sportmiddelen worden beheerd door de Europese Commissie. Hier vinden we met name 4 categorieën terug:

 • cooperation partnerships: bedoeld om met een Europees netwerk op/uit te bouwen en sportprojecten uit te voeren.
 • small cooperation partnerships: gericht op de kleinere, minder ervan sportorganisaties. De budgetten zijn kleiner, maar ook de (administratieve) vereisten zijn beperkt
 • not for profit European sport events: gericht op nonprofit evenementen met een dimensie rond vrijwilligers, inclusie, actieve levensstijl of de strijd tegen geweld
 • capacity building projects: voor projecten die zich richten op capaciteitsopbouw

Elk van deze oproepen hebben specifieke kenmerken, duurtijden en beschikbare budgetten. De timing is echter gelijklopend; de projectoproepen worden gelanceerd in november, de indieningsdeadline voor projectaanvragen is in maart, geselecteerde projecten worden bekendgemaakt in september/oktober en de geselecteerde projecten gaan effectief van start in januari.

Aangezien er jaarlijks wel enkele details van deze oproepen wijzigen, worden deze verder toegelicht in de jaarlijkse infosessies.

Erasmus+ Leermobiliteit (beheer door EPOS)

Sinds 2023 wordt een deel van de Erasmus+ middelen voor sport beheerd door Vlaanderen zelf. Sport Vlaanderen duidde daarvoor EPOS aan als nationaal agentschap, die voor het beheer van deze middelen bijgestaan zullen worden door EU Sport Link.

Het betreft de middelen voor leermobiliteit. Deze projectvorm zal toelaten om op zeer laagdrempelige manier fysieke uitwisselingen te doen met buitenlandse organisaties. Deze modaliteit mag je gerust vergelijken met het klassieke “op Erasmus gaan” bij studenten. De doelgroep hierbij is voornamelijk vrijwilligers, coaches, staff of personen die zich inzetten voor de sportsector. 

Wil je meer weten? Neem een kijkje op de website van Epos, of neem contact op met Bart Verschueren.

Pilootprojecten (beheer door Europese Commissie)

De Europese Commissie biedt nog op andere wijze steun voor sportorganisaties. Jaarlijks publiceert ze namelijk oproepen voor zogenaamde 'voorbereidende acties' en 'pilootprojecten.

Deze projectoproepen worden later op het jaar gelanceerd en focussen op specifieke thema’s. Zo zoekt men bijvoorbeeld projecten die inspelen op “Breedtesport programma's en innovatieve infrastructuur” of "Duurzaamheid binnen sport".

De thema's leggen jaarlijks een andere klemtoon, en de modaliteiten van de oproepen zijn meestal vrij specifiek. We raden je dan ook aan om deze na te kijken via de website van de Europese Commissie en contact op te nemen met Simon De Coster of EU Sport Link voor de specifieke kenmerken, details en timing.

Europese awards

De Europese Commissie beheert daarnaast nog twee interessante awarduitreikingen: de #BeInclusive awards en #BeActive awards.

Zoals de naam laat vermoeden is dit geen projectsubsidie maar een financiële prijs die wordt toegekend aan succesvolle projecten. Het budget kan vrij door de organisaties besteed worden en vereist geen verdere verantwoording.

De #BeInclusive awards belonen projecten die sport gebruiken als middel om inclusiviteit te promoten. De #BeActive awards belonen daarentegen projecten die sport gebruiken als middel om de bevolking aan te zetten tot sport en fysieke activiteit. Hierin zijn 4 subcategorieën, namelijk initiatieven die zich afspelen in

 1. schoolcontext - #BeActive Schoolplace,
 2. initiatieven die zich afspelen in werkcontext - #BeActive workplace, 
 3. initiatieven die te danken zijn aan uitzonderlijke inzet van 1 persoon - #BeActive local hero en
 4. initiatieven dat mensen over verschillende generaties samenbrengt #BeActive Across generations.

Denk je dat een project binnen jouw organisatie volledig past binnen de #BeInclusive of #BeActive awards? Stuur het alvast door naar Simon De Coster en we bekijken samen met  hoe we jouw project kunnen indienen bij de Europese Commissie.

Een terugblik

 • Een terugblik
  • Sport kreeg sinds het verdrag van Lissabon (2009) een Europese dimensie. Sindsdien kunnen sportprojecten financieel  ondersteund worden via een Europees subsidiëringsprogramma.

   De budgetten voor Europese subsidiëringsprogramma's worden echter vastgelegd voor een cyclus van 7 jaar. In afwachting van de nieuwe cyclus werden sportprojecten vanaf dat moment ondersteund via 'preparatory actions'. Het voorziene budget bedroeg ongeveer €36 miljoen tussen 2009 en 2013.

   In 2014 startte een nieuwe subsidiëringscyclus van 7 jaar en werd sport voor het eerst opgenomen in het ‘Erasmus+’ programma. Dit was een primeur voor het Europees sportbeleid.

   Momenteel bevinden we ons in een tweede versie van het Erasmus+ programma (2020-2027) en sport heeft haar plaats in dit programma weten te versterken. Het budget dat beschikbaar is voor sport verdubbelde en de deur werd opengezet voor een nieuwe reeks subsidiemogelijkheden. De nieuwste uitbreiding in dit arsenaal van subsidie-oproepen is ongetwijfeld ‘Key Action 1’, dat leermobiliteiten voor sporters, vrijwilligers en sport staff aanbiedt.

   Daarnaast zijn er tal van andere subsidieprogramma's die relevant kunnen zijn voor de sportsector. Denk maar aan EFRO Vlaanderen voor infrastructuur/duurzaamheidsprojecten, EFRO Interreg voor grensoverschrijdende projecten, of Horizon Europe voor onderzoek rond sport.

   Deze programma's werden hier niet behandeld, maar de VLEVA Subsidiegids is een goede plek om je hier verder in te verdiepen.