Multi-culturele groep dames dansen met handen in de lucht
Sport en Europa

Sport: een Europese bevoegdheid

Sinds het Verdrag van Lissabon van 2009 werd sport formeel een bevoegdheid van de Europese Unie. Door het sportbeleid van lidstaten aan te vullen, te ondersteunen en op elkaar af te stemmen wil de EU sport een Europese dimensie geven.

 • Lees meer over sport in de Europese Unie
  • Sport is binnen de Europese Unie een relatief jonge bevoegdheid. In deze context vormen de Raad van de EU samen met de Europese Commissie en het Europees Parlement de grootste spelers om het beleid vorm te geven. Daarnaast zijn er nog tal van koepelorganisaties en belangengroepen in de sport die hun prioriteiten naar voor proberen krijgen.

   Om de zes maanden vergaderen de Europese ministers van Sport in het kader van de Raad van de Europese Unie. In tussentijd is er frequenter overleg tussen de EU lidstaten op de raadswerkgroepen sport. Ook Vlaanderen wordt hier vertegenwoordigd, via de Vertegenwoordiging van Vlaanderen bij de EU. Binnen deze vertegenwoordiging vindt veel uitwisseling plaats met andere beleidsdomeinen. Zo blijven we op de hoogte van andere initiatieven die mogelijks impact hebben op de sportsector.

   Aangezien sport een aanvullende bevoegdheid is, richt het beleid zich vooral op het aanvullen, coördineren en afstemmen van het beleid van de Europese lidstaten. Welke thema’s er aan bod komen wordt beschreven in het EU Werkplan voor sport. Dit kan je gerust beschouwen als een agenda waarin voor 3 jaar de thema’s worden vastgelegd waarop de EU zal inzetten.

   Het huidige werkplan zet in op doping, wedstrijdvervalsing, het economische belang van sport, goed bestuur en human resources in de sport.

   Een overzicht van de voorbije, en het huidige EU Werkplan vind je hieronder terug:

 • Naast de EU is er ook de Raad van Europa. Deze internationale organisatie heeft de voorbije decennia een uitgebreide expertise opgebouwd op het gebied van sport. De leden van de Raad van Europa werken bijvoorbeeld aan internationale verdragen en conventies rond sport.

 • Lees meer over sport binnen de Raad van Europa
  • De Raad van Europa is een bredere organisatie dan de EU: ze telt 46 lidstaten, waaronder ook Rusland. De Raad van Europa heeft haar stempel gedrukt op de sportwereld met verschillende internationale verdragen:

   Hiermee hebben de lidstaten van de Raad van Europa meermaals internationaal het voortouw genomen.

   Vlaanderen is via België ook lid van EPAS (Enlarged Partial Agreement on Sport), een samenwerkingsverband van de Raad van Europa rond sport met 37 leden.

 • Simon De Coster

  Beleidsmedewerker Internationaal en Vlaams Sportbeleid

  Uw gegevens

  Dit bericht wordt verzonden naar: Simon De Coster

  alle velden verplicht invullen

  Er zijn een aantal velden niet correct ingevuld.