Wie kan een aanvraag indienen?

Private organisaties met rechtspersoonlijkheid kunnen een subsidieaanvraag indienen.

De organisatie moet in het Nederlandse taalgebied gevestigd zijn of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. De aard van de activiteiten toont duidelijk aan dat de organisatie uitsluitend tot de Vlaamse Gemeenschap behoort.

Hoe kan je een aanvraag indienen?

Je kan je subsidie online aanvragen.

Lees op voorhand grondig het subsidiereglement door, alsook de leidraad voor de aanvraag voor het type evenement waarvoor je een subsidie-aanvraag wil doen.

Wanneer kan je een aanvraag indienen?

Er zijn twee vaste indiendata:

  1. uiterlijk op 15 maart, voor sportevenementen die plaatsvinden tussen 1 juli en 31 december van het indienjaar;
  2. uiterlijk op 30 september, voor sportevenementen die plaatsvinden tussen 1 januari en 30 juni van het daaropvolgende jaar.

 

Je moet wel rekening houden met deze uitzonderingen:

  • Aanvragen voor de categorie EK/WK/kwalificatie dien je minstens 12 maanden voor de voorziene startdatum in. Enkel bij overmacht kunnen we een uitzondering maken.
  • Aanvragen voor internationale sportevenementen dien je minstens 2 jaar voor de voorziene startdatum van het evenement in. Ook hier kunnen we enkel bij overmacht een uitzondering maken.

Welke communicatieve return verwachten we?

Als organisator garandeer je voldoende visibiliteit voor Sport Vlaanderen en het Vlaamse sportbeleid.

 

Bijkomend promoot je onze Vlaamse sensibiliseringscampagne door op al de communicatiedragers voor en tijdens het evenement de hashtag #sportersbelevenmeer te gebruiken. Wij bespreken vooraf samen met jou welke promotiematerialen je hiervoor kunt gebruiken.

 

Indien gewenst overleggen we samen hoe we bijkomende initiatieven kunnen nemen om jouw evenement en/of het sportpromotiebeleid van Sport Vlaanderen extra te promoten.

 

Eens wij je dossier hebben goedgekeurd, bezorgen wij je het logo van Sport Vlaanderen dat je op al je communicatie over het evenement moet gebruiken.