Wie kan een aanvraag indienen?

Private organisaties met rechtspersoonlijkheid kunnen een subsidieaanvraag indienen. Feitelijke verenigingen en eenmanszaken worden dus uitgesloten.

Lokale besturen (inclusief autonome gemeentebedrijven en gemeentelijke vzw’s) kunnen geen aanvraag indienen. Zij kunnen wel sportprojecten indienen via het subsidiereglement bovenlokale projectondersteuning. Enkel statuten in het Nederlands worden aanvaard en moeten worden meegestuurd bij de aanvraag.


De organisatie moet in het Nederlandse taalgebied gevestigd zijn of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. De aard van de activiteiten toont duidelijk aan dat de organisatie uitsluitend tot de Vlaamse Gemeenschap behoort.

Zorg er voor dat je bij de aanvraag steeds de gegevens gebruikt die ook in de Kruispuntbank worden vermeld.

Hoe kan je een aanvraag indienen?

Je kan je subsidie enkel online aanvragen.

Inloggen via het digitale platform moet met ItsMe of E-Id en kan via deze link : https://www.sport.vlaanderen/subsidies.evenement.portal/

 

Voor WK’s en EK’s en voor internationale SPORTevenementen (gericht op doelgroepen !) stel je via mail de vraag om het digitaal platform open te zetten - evenementen@sport.vlaanderen  

 

 
Lees op voorhand grondig het subsidiereglement door voor het type evenement waarvoor je een subsidie-aanvraag wil doen.

Wanneer kan je een aanvraag indienen?

Voor 2023 zijn er 2 indiendata  en 2  beoordelingsrondes.

De eerste indiendatum was UITERLIJK TEGEN 30 september 2022 voor alle sportevenementen in 2023. ongeacht de organisatiedatum .

De tweede indiendatum is UITERLIJK TEGEN 15 maart 2023 voor sportevenementen die plaatsvinden vanaf 1 juli 2023 tot  uiterlijk 31 december 2023 en die nog niet hadden ingediend in de eerste ronde.

 

Je moet wel rekening houden met deze uitzonderingen:

  • Aanvragen voor de categorie EK/WK/kwalificatie dien je minstens 1 jaar voor de voorziene startdatum in. Enkel bij overmacht kunnen we een uitzondering maken.

Aanvragen voor internationale sportevenementen dien je minstens 1 jaar voor de voorziene startdatum van het evenement in. Ook hier kunnen we enkel bij overmacht een uitzondering maken.   

  • Bij internationale topsportevenementen loopt de organisatieperiode waarvoor een aanvraag kan worden ingediend tot en met 28 februari 2024.

Welke communicatieve return verwachten we?

Als organisator garandeer je voldoende visibiliteit voor Sport Vlaanderen en het Vlaamse sportbeleid.

 

Bijkomend promoot je onze Vlaamse sensibiliseringscampagne door op al de communicatiedragers voor en tijdens het evenement de hashtag #sportersbelevenmeer te gebruiken. Wij bespreken vooraf samen met jou welke promotiematerialen je hiervoor kunt gebruiken.

 

Indien gewenst overleggen we samen hoe we bijkomende initiatieven kunnen nemen om jouw evenement en/of het sportpromotiebeleid van Sport Vlaanderen extra te promoten.

 

Eens wij je dossier hebben goedgekeurd, bezorgen wij je het logo van Sport Vlaanderen dat je op al je communicatie over het evenement moet gebruiken.