Organiseer je een sportief evenement of een sportwedstrijd dan kan je onder bepaalde voorwaarden gadgets of medailles aanvragen.

Wie kan aanvragen?

Sportdiensten, sportregio's, scholen, sportraden, socio-culturele verenigingen, sportclubs en -federaties

Wat komt niet in aanmerking?

  • Activiteiten van commerciële organisaties 
  • Tombola’s, kampioenenvieringen, eetfestijnen, quiz, …
  • Activiteiten enkel voor eigen leden (schoolsportdag, clubkampioenschap,...)
  • Evenementen of projecten die reeds op een andere manier door Sport Vlaanderen (financieel) ondersteund worden (Vlaamse Loopweken, gesubsidieerde evenementen,...)
  • Individuele aanvragers die geen vereniging zijn.

Wat bieden we aan?

Je kiest één van onderstaande mogelijkheden, combineren is niet mogelijk:

  • Kleine, middelgrote of grote gadgets
  • Kleine gouden medailles voor -12 jarigen en G-sporters
  • Bronzen, zilveren en gouden medailles voor wedstrijden met bovenlokaal karakter

Eenzelfde organisator mag jaarlijks maximaal 2 aanvragen indienen. Het aantal toegekende prijzen is afhankelijk van de beschikbaarheid. 

Je mag voor eenzelfde activiteit slechts één aanvraag indienen. 

Hoe vraag je gadgets en medailles aan?

Vraag ten vroegste 3 maanden en minstens 3 weken vóór de aanvang van je activiteit de gadgets of medailles aan.

De handleiding helpt je bij het indienen van je aanvraag.

De consulent (boven)lokale werking van jouw gemeente beslist over de goedkeuring van je aanvraag.

Je haalt de toegekende gadgets of medailles op in de door jou gekozen uitleendienst. Ze worden niet opgestuurd.